Normal_rss_entry-145271

Leraren kunnen zich vanaf woensdag vrijwillig inschrijven in het veelbesproken lerarenregister. Onderwijsminister Arie Slob wilde dit aanvankelijk verplicht stellen. Maar na ophef in de onderwijswereld hierover, maakte hij het register voorlopig vrijwillig.

Het lerarenregister werd bedacht vanuit het idee dat het goed is voor de kwaliteit van het onderwijs als leraren werken aan hun professionalisering en zich regelmatig bijscholen. Door zich te registreren laten ze zien dat ze hier werk van hebben gemaakt.

Maar leraren, schoolleiders en schoolbesturen zagen te veel knelpunten. Zo zijn er volgens de PO-Raad criteria voor registratie niet duidelijk waardoor een leraar niet weet wanneer hij voldoende aan zijn ontwikkeling heeft gewerkt. "Hoe kun je werken aan je professionalisering als je niet weet wat het doel is? In feite is er dus geen antwoord op de hamvraag: Wat is goed onderwijs en wat heeft een leraar vervolgens nodig om goed les te kunnen geven'', stelt de sectororganisatie voor het basisonderwijs.

Slob houdt wel vast aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor het lerarenregister. De PO-Raad vindt dit onbegrijpelijk. "Dit zorgt alleen maar voor onnodige bureaucratie. Gegevenslevering lijkt hierdoor een doel op zich geworden.''

Door: ANP