Onderzoek naar inclusiever speciaal schrijfonderwijs ontvangt subsidie

Het ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap geeft een subsidie aan Johan Sonnenschein, Els Stronks en Micha Hamel om Schrijflab.nl uit te bouwen met schrijfonderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs, cluster vier. Sonnenschein, Stronks en Hamel zullen samenwerken met docenten Nederlands, Leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs (LBVS) en met medewerkers van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dat meldt de Univeristeit Utrecht.

Stronks legt uit dat ze schrijfonderwijs gaan ontwerpen en testen op neurodivergentie, zoals ASS, autismespectrumstoornissen en ADHD. De huidige vso-methoden geven al aandacht aan het schrijfonderwijs, maar niet zoals Schrijflab.nl doet.

Lees- en kunstonderwijs 

De onderzoekers richten zich op schrijfonderwijs dat is geïnspireerd op lees- en kunstonderwijs. Dit onderwijs helpt leerlingen hun gedachten en gevoelens beter te uiten. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben hebben daar baat bij.

Perspectiefwisseling 

Het schrijfonderwijs is een belangrijke stap in de richting van een perspectiefwisseling, zo stelt Stronks. “Als het om het vso gaat, dan moeten we de stap maken van een medisch naar een sociaal perspectief.”

Inclusief systeem 

Met een inclusief systeem past de leerling zich niet aan het cultuureducatieve systeem aan. Het systeem past zich aan de leerling aan. Leerlingen en docenten gaan het komende jaar onderzoeken hoe dat in zijn werk gaat.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk