Normal_docent__leraar__school__leerkracht

SP en SGP willen dat het lerarenregister helemaal afgeschaft wordt. Dit staat in een initiatiefwet die zij vrijdag hebben ingediend. Dit meldt Trouw.

Beide partijen vinden dat het Lerarenregister vanaf het begin van bovenaf is opgelegd. “Het is niet vanuit de leraren ontstaan, maar over de leraren uitgekieperd,” vindt SP-Kamerlid Peter Kwint. Ook Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP vindt dat de kwaliteit van leraren van onderop georganiseerd  moet worden. Hij pleit voor een nieuwe koers “zonder ballast van het huidige lerarenregister”. 
 
Het Lerarenregister was een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de beroepsorganisatie van voor en door de leraar, die per 1 januari 2019 opgeheven wordt. Het Lerarenregister werd bedacht vanuit het idee dat het goed is voor de kwaliteit van het onderwijs als leraren werken aan hun professionalisering en zich regelmatig bijscholen. Door zich te registreren laten ze zien dat ze hier werk van hebben gemaakt. Het was de bedoeling dat vanaf 2026 docenten verplicht vermeld staan in dit register voor leraren met een bevoegdheid.
 
Het Lerarenregister kende zowel fervente voor- als tegenstanders. De vraag was of er genoeg draagvlak bestond voor het register. Daarom werd de invoering van het Lerarenregister eerst een jaar uitgesteld. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich vrijwillig inschrijven in het register.
 
De initiatiefwet van SP en SGP past bij de het recente advies 'Verkenning Leraren’ van Alexander Rinnooy Kan. In opdracht van onderwijsminister Slob onderzocht hij welke stappen er gezet moeten worden om te komen tot een stevige beroepsgroep voor leraren. Hij kwam tot de conclusie dat leraren ruim baan moeten krijgen om hun eigen professionele ontwikkeling te ondersteunen en te organiseren. Van onderaf moet een nieuwe structuur worden ontwikkeld, waarbij leraren het voortouw krijgen en houden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids