Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Het Lerarenregister wordt voorlopig niet verplicht voor leraren, bleek vorige week. Maar schoolbesturen blijven wel verplicht om gegevens over alle werkzame leraren aan te leveren voor het Lerarenregister. Dit meldt VOS/ABB.

Onderwijsminister Slob benadrukte vorige week in de brief het doel van de Wet beroep leraar: verhoging van de kwaliteit van het beroep, en versterking van de positie van de leraar. Het Lerarenregister speelt daar op dit moment onvoldoende op in. Pas als duidelijk is wat er nodig is om het register daadwerkelijk in te zetten als een register van, voor en door de leraar, kan er een vervolg worden gemaakt met het inhoudelijk deel van het register -de herregistratiecriteria-, en kan ook dit deel van het register in werking worden gesteld, schreef Slob. Dit betekent dat het Lerarenregister voorlopig nog niet verplicht wordt.
 
Maar Slob wijst in zijn brief wel op de wettelijke verantwoordelijk van schoolbesturen hierin: “Ik wil (…) benadrukken dat ik er zeer aan hecht dat schoolbesturen hun wettelijke verantwoordelijkheid als werkgevers op dit punt nakomen”. Zij blijven wettelijk verplicht om de gegevens aan te leveren van alle leraren die op de school werken. Hieronder vallen ook lio’s in hun laatste jaar die een werk-leercontract hebben, naast leraren die via een uitzendbureau of payrolling voor de school werken. Stagiairs, onderwijsassistenten en interne begeleiders worden niet gezien als leraar. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids