Schoolbesturen en gemeente Oosterhout zetten handtekening onder overeenkomst

Zeven schoolbesturen en de gemeente Oosterhout hebben maandag 23 januari een handtekening gezet onder een plan voor onderwijshuisvesting. Dit plan zal de komende twintig jaar de leidraad zijn voor investeringen in schoolgebouwen. Het Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 (IHP) geldt voor vrijwel alle scholen in Oosterhout en de kerkdorpen eromheen. Dat meldt Hevo.  

Het proces tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan is begin 2022 gestart. Het traject is doorlopen met alle schoolbesturen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Tijdens diverse bijeenkomsten met de schoolbesturen is besproken wat de keuzes en prioriteiten zijn in de schoolgebouwen. De gemeenteraad had eerder al ingestemd met het plan. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk