Stagevergoedingsregeling moet lerarentekort tegengaan

CNV stuurde een brief aan de Tweede Kamer met daarin de oproep voor een passende stagevergoedingsregeling vanuit een rijksbijdrage. Dit is nodig om de sector aantrekkelijker te maken, het lerarentekort terug te dringen en studenten te helpen bij het voorkomen van een hogere studieschuld. Dat meldt CNV Onderwijs. 

Op 5 december 2023 deden we met de werknemers en werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs een oproep aan het nieuwe kabinet om samen met de sector een Deltaplan uit te werken in strijd tegen het lerarentekort. Gekoppeld aan deze oproep leverden we als sector de bouwstenen op om tot een Deltaplan te komen, waarmee werken in het onderwijs aantrekkelijker wordt. Vooruitlopend op de uitkomst van de formatiegesprekken en een Deltaplan lerarentekort vragen we de Tweede Kamer om tijdens de begrotingsbehandeling een eerste stap te zetten door een rijksbijdrage te realiseren voor een sectorale stagevergoedingsregeling.

Personeelsbeleid bij schoolbesturen 

In de OCW-begroting voor 2024 is slechts in beperkte mate aandacht voor het bestrijden van het nog altijd groeiende personeelstekort. Het blijft bij eerder gemaakte afspraken over onder meer een regionale aanpak en het verbeteren van het personeelsbeleid bij schoolbesturen. Voor de ondertekenaars van deze brief is het belangrijk dat er nu al een stap wordt gezet om de keuze voor een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken. De recent gepubliceerde PISA-cijfers en het rapport van Centerdata over de omvang van de tekorten onderstrepen het belang hiervan.

Stagevergoeding voor stagiairs in het onderwijs 

We roepen op om geld beschikbaar te stellen om de stagiairs in het onderwijs een stagevergoeding te geven van 750 euro per maand (gebaseerd op een fulltime aanstelling). Het bedrag van 750 euro is gelijk aan de hoogte van de stagevergoeding bij de Rijksoverheid. Het betalen van een stagevergoeding maakt het aantrekkelijker om te kiezen voor een baan in het onderwijs. Studenten worden in een vroeg stadium verbonden aan het funderend onderwijs. Wanneer studenten een passende stagevergoeding ontvangen, hoeven zij daarnaast niet ook nog te werken.

Sneller afstuderen 

Daardoor studeren zij sneller af en maken meer studenten hun opleiding af. Het resultaat is: hogere instroom op de opleidingen en meer bevoegd onderwijspersoneel. Genoeg leraren leidt bovendien ook tot minder werkdruk voor schoolleiders. En met de passende stagevergoeding worden studenten van lerarenopleidingen niet meer voor de keuze gesteld om wel of niet naast hun stage te werken – niet werken betekent vaak een hogere studieschuld.

'Studenten zijn keihard nodig' 

Minister Dijkgraaf en eerdere bewindspersonen hebben het belang van een degelijke stagevergoeding onderkend. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: "We hebben studenten in het onderwijs keihard nodig. De nieuwe Tweede Kamer heeft hiermee meteen al laten zien dat het hen menens is; dat ze het belang van lerarenopleiding en stage zien én dat ze bereid zijn om daar een vergoeding aan te koppelen die niet onderdoet voor die van bijvoorbeeld stagiairs bij de Rijksoverheid."

Als CNV hebben wij ook in de onderhandelaarsakkoorden van de cao’s de wens uitgesproken te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling. Wij willen echter niet dat dit ten koste zou gaan van het geld dat binnen schoolorganisaties beschikbaar is voor het onderwijs. Wij pleiten ervoor dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het bieden van een stagevergoeding. Om een sectorale stagevergoedingsregeling (po en vo) mogelijk te kunnen maken is er een jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk nodig van 225 miljoen euro.

Door: Nationale Onderwijsgids