Gemeente Arnhem investeert 500 miljoen euro in schoolgebouwen

Kinderen helpen zich maximaal te ontwikkelen, hun kennis te vergroten en hun talenten ontdekken. En daardoor gelijke kansen te creëren in het leven. Niets minder dan dat is de inzet van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039, dat het college deze week naar de raad stuurt. "Onderwijs is misschien wel de belangrijkste pijler voor de ontwikkeling van kinderen", aldus wethouder onderwijs Nermina Kundić. "Goede schoolgebouwen moeten daar aan bijdragen. Onze kinderen verdienen dat." Dat meldt de gemeente Arnhem.

In het Integraal Huisvestingsplan staat wat er de komende jaren voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs nodig is aan nieuwbouw, vervanging en renovatie van de schoolgebouwen. "Schoolgebouwen zijn veel meer dan een gebouw waar kinderen les krijgen", vindt Kundić. "Een school is meer dan alleen een plek waar je rekenen, schrijven en taal leert. De school is één van de fundamenten voor een gezonde toekomst van kinderen. Sterker nog, ik zie een schoolgebouw als een belangrijk middelpunt in de wijk. Waar naast de school nog vele andere voorzieningen zijn voor de kinderen in de wijk. Denk aan kinderopvang, consultatiebureau of de bibliotheek. Maar ook culturele en sportactiviteiten. Waar het speelplein ook na schooltijd gewoon beschikbaar is voor de buurtkinderen. Een plek waar kinderen, ouders, buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. En dus een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de wijk."

Samen met schoolbesturen 

Kundić: "We doen dit als gemeente samen met de schoolbesturen. Samen kijken we naar de behoefte van het kind, en niet alleen maar naar vierkante meters. Want juist daardoor kunnen we ons richten op het realiseren van schoolgebouwen die bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst, achtergrond of wijk waarin ze wonen. En kunnen we zorgen voor een stimulerende, inspirerende, inclusieve en veilige schoolomgeving."

Pedagogische omgeving 

Naast de gemeente en de scholen zelf hebben ook ouders, leraren en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in het creëren van gelijke kansen: een goede ‘pedagogische omgeving’. "It takes a village to raise a child", zegt Kundic, "daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Op allerlei manieren proberen daarom we de kansen van de jeugd te vergroten: door hulp en ondersteuning nog voordat kinderen naar school gaan, door schoolmaaltijden of door extra vakken cultuur en sport met de rijke schooldag. En ook met het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Zo steken bijvoorbeeld extra geld in scholen in Arnhem-Oost, waar veel leerlingen met achterstanden zijn. Dat is echt nodig."

In het huisvestingsplan zijn daarnaast ook de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid meegenomen. Kundić: ‘Want als we inwoners en ondernemers uitdagen steeds duurzamer te werken en leven, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven.’

Investeringen in schoolgebouwen 

In totaal wordt volgens het plan de komende 16 jaar bijna 500 miljoen euro aan investeringen in schoolgebouwen voorzien.

Door: Nationale Onderwijsgids