Normal_onderwijscooperatie_logo

Per 1 januari 2019 is de Onderwijscoöperatie definitief opgeheven. Vier projecten gaan door: het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. Dit meldt de Onderwijscoöperatie.

De projecten LerarenOntwikkelFonds (LOF) en Onderwijs Pioniers MBO en videoplatform Leraar24 blijven bestaan. De leraren die als coach, onderzoeker of in de redactie meewerken kunnen dat ook komend schooljaar blijven doen. Datzelfde geldt voor de Bevoegdhedencommissie, die de minister adviseert over bevoegdheden voor nieuwe vakken. Over de ondersteuning van het Lerarenparlement moet nog een beslissing worden genomen.

 

Lerarencongres en Leraar van het Jaar-verkiezing en Staat van de Leraar stoppen

Het Lerarencongres op de internationale Dag van de Leraar van 5 oktober 2018 kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar en de Ambassadeurs. 
 
De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen in het onderwijs als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. In de afgelopen jaren heeft de organisatie o.a. bekwaamheidseisen voor de beroepsgroep opgesteld en intensief meegewerkt aan de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Daarnaast heeft de Onderwijscoöperatie zich via tal van projecten ingezet voor het faciliteren van leraren in hun beroepsontwikkeling.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids