Normal_docent__leraar__school__leerkracht

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob willen de positie van de leraar versterken “met een sterke beroepsgroep, goed en flexibel opleiden en in de context van lerende organisaties”. Het verplichte lerarenregister wordt gedurende deze kabinetsperiode niet geactiveerd. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers staan achter het advies van de heer Rinnooy Kan in ‘Verkenning leraren’: de beroepsgroepvorming onder leraren kan alleen maar succesvol zijn als deze van onderop plaatsvindt en als dit gebeurt langs de lijnen van professionele ontwikkeling. Omdat het lerarenregister niet breed gedragen wordt door een beroepsgroeporganisatie en deze organisatie ook niet binnen afzienbare tijd wordt opgericht, “kiezen we ervoor deze kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register en de (her)registratie niet te zullen activeren”, aldus de ministers. 
 
Wel wordt benadrukt dat het doel van de Wet beroep leraar - verbetering van de kwaliteit en positie van het beroep - onverminderd belangrijk is. Daarom blijft het online portfolio beschikbaar dat het afgelopen jaar is gebouwd en waarvoor schoolbesturen inmiddels de gegevens van 150.000 leraren hebben aangeleverd.  
 
De Kamerbrief over de versterking van de leraar is hier te vinden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids