Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat minister Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor het lerarenregister. Dat schrijven zij op hun website. De sectorraden vinden dat Slob daarmee geen rekening houdt met het gebrek aan draagvlak onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt de MBO Raad.

Eerder had minister Slob laten weten dat het lerarenregister voorlopig niet verplicht zal worden voor leraren. Maar hij benadrukte tegelijkertijd dat de schoolbesturen wel wettelijk verantwoordelijk blijven om gegevens aan te leveren van alle leraren die op school werken.
 
De sectorraden hebben vorige week een alternatief voorstel gedaan aan Slob. Dit houdt in dat schoolbesturen eerst vrijwillig en op verzoek van de al geregistreerde individuele leraar gegevens leveren voor het portfoliodeel van het register. Dit deel gaat per 1 augustus aanstaande open zodat vrijwillige registratie mogelijk is. Wanneer er duidelijkheid is over het vervolg van het lerarenregister kan dan binnen enkele maanden de verplichte gegevenslevering ingericht en gerealiseerd worden. De raden baseren zich hierbij op het advies van Alexander Rinnooy Kan over beroepsgroepvorming van leraren dat komend najaar verschijnt.
 
Slob wil echter niet op dit voorstel ingaan, maar wil wel uitstel geven voor de verplichte gegevenslevering tot uiterlijk 31 december 2018.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids