Inspiratiemiddag Programmeren met kinderen bij InHolland

Woensdag 1 juni organiseert de Pabo van Hogeschool Inholland de Inspiratiemiddag 'Programmeren met Kinderen'. Deze middag voor pabostudenten en -docenten en leerkrachten basisonderwijs vindt plaats in het AFAS-stadion in Alkmaar. Hoe je programmeren in de klas inzet is het hoofdthema van de sessie.

In het kader van het Techniekpact heeft Pabo Alkmaar leerkrachten, studenten, pabodocenten en andere bij Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs betrokkenen uitgenodigd deel te nemen aan deze Inspiratiemiddag Programmeren met Kinderen.

Programmeren wordt genoemd als een van de basisvaardigheden van de toekomst. Maar is dat wel zo? Wat gebeurt er in de hersenen als leerlingen aan de slag gaan met programmeren? En over welke basisvaardigheden gaat het dan precies? Vaak wordt programmeren ingezet als extra uitdaging voor de bollebozen. Maar is het niet voor élke leerling leerzaam, nuttig en vooral ook leuk? En hoe zet je programmeren in in de klas? De studenten en ervaringsdeskundigen uit het werkveld ervaren dit zelf tijdens deze inspiratiemiddag.

De inspiratiesessie in het AFAS Stadion wordt georganiseerd door de Pabo van Hogeschool Inholland Alkmaar en Haarlem, docente Heidi van Cuijk in samenwerking met Harald van Brederode van Stichting Tabijn. De middag is niet alleen voor beginners, ook voor de leerkracht die al bezig is met programmeren in de klas is er zeker wat te halen. Het doel is dat de eigen vaardigheden op het gebied van programmeren vergroot worden en dat de genodigden zien dat programmeren voor alle leerlingen leerzaam, nuttig en leuk is. Het doel is om de deelnemers niet alleen naar huis te laten gaan met meer kennis en enthousiasme, maar ook met praktische handvatten en lessen om de volgende dag zelf aan de slag te gaan met programmeren in de klas.

Aanmelden voor de Inspiratiemiddag is nog steeds mogelijk door een mail te sturen naar miranda.debruijn@inholland.nl. Deelname is gratis.