FVD wil naast eigen basisscholen ook een eigen pabo oprichten

Forum voor Democratie wil naast eigen basisscholen ook een eigen pabo beginnen. De opleiding moet het makkelijker maken om leraren te vinden die de grondslag van de nog op te richten basisscholen onderschrijven, zegt de partij. De plannen worden nog uitgewerkt en vrijwel alle procedures die nodig zijn voor het oprichten van een school zijn nog niet doorlopen.

Forum is van plan om in eerste instantie tien scholen te openen, zei FVD-leider Thierry Baudet tijdens een campagnebijeenkomst in Maastricht. Hij hoopt die scholen al in september na de komende zomervakantie te kunnen openen. "Het zal wel in september zijn, maar kómende september lijkt me nogal ambitieus", zegt FVD'er Ralf Dekker, die de plannen moet uitwerken. "Ik vrees dat het een jaar later wordt." De nieuwe pabo zal nog meer tijd kosten, verwacht hij.

Gemeenteraadsverkiezingen 

Volgens Dekker kijkt de partij nog waar de scholen het best opgericht zouden kunnen worden, en speelt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen daarin ook een rol. "Het zou leuk zijn als je in een omgeving zowel een lokale politieke aanwezigheid hebt als een lokale school. Dan kun je toch een klein beetje zo'n community gaan vormgeven." Dat FVD'ers zich dan vanuit de gemeenteraad ook zouden kunnen bemoeien met bijvoorbeeld de huisvesting "zou kunnen helpen".

Klassieke onderwijsvorm 

De reden dat de partij ook een eigen lerarenopleiding wil beginnen is dat het een "samenhangend onderwijscomplex zou moeten worden" met een "bepaalde klassieke draai". Daarvoor gaat de partij ook nog kijken naar de leermethoden, inclusief reken- en taalonderwijs. Hij zegt een "klassieke onderwijsvorm" voor te staan die doet denken aan "de scholen van de vorige generatie".

Op welke punten die zullen verschillen van de huidige vormen en methoden, kan Dekker nog niet zeggen. "Maar een van de belangrijke elementen is dat veel pabo's vandaag de dag docenten opleiden met een zekere affiniteit met het hedendaagse, laat ik zeggen, woke-denken." De eigen pabo genereert een "permanente toevloed" van mensen die "ook qua oriëntatie passen bij het onderwijs dat we willen geven". Het plan zou niet zijn om uitsluitend zelf opgeleide pabostudenten in te zetten op de FVD-scholen.

Berichten van ouders 

Een onderwijsplan en de benodigde formele steun van ouders voor een nieuwe school ligt er nog niet. Wel zegt Dekker "overspoeld" te worden door berichten van ouders die hun kind naar een FVD-school willen sturen, of er zelf willen lesgeven. Aanvankelijk zullen de scholen volgens Dekker waarschijnlijk beginnen met één klas (groep 1) die les krijgt van iemand die nog opgeleid is op een van de reguliere pabo's. Hij verwacht dat het "geen enkel probleem" zal zijn om tien klassen te vullen.

Door: ANP