Proef met soepelere eisen voor toelating aan lerarenopleiding voor mbo en havo

Het kabinet wil experimenteren met soepelere eisen voor de lerarenopleiding pabo. Aspirant-studenten moeten nu voldoende kennis hebben over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. In een proef wil het kabinet kijken hoe het gaat als gegadigden van het mbo of de havo worden toegelaten als ze nog niet aan één of meer van die eisen voldoen. Ze kunnen daaraan werken in het eerste jaar, geholpen door de opleiding.

Zo hoopt minister Robbert Dijkgraaf de pabo makkelijker toegankelijk te maken voor aankomende studenten die graag basisschoolleraar willen worden. "Dit zou kunnen bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort met behoud van kwaliteit van leraren. Alle leraren moeten immers de pabo hebben afgerond", aldus het ministerie.

Akkoord 

Het plan kwam overigens van de pabo's zelf. Als alles goed gaat, zal de proef al aankomend collegejaar (vanaf 1 september 2022) beginnen. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten er nog wel mee akkoord gaan.

Door: ANP