Healthy Start (EUR & TU Delft) wil ongelijke startposities leerlingen doorbreken

Healthy Start is een nieuw wetenschappelijk initiatief van Eveline Crone (Erasmus Universiteit Rotterdam), Vincent Jaddoe (Erasmus MC) en Maaike Kleinsmann (TU Delft) met de ambitie de ongelijke startpositie in het leven van kinderen en jongvolwassen te doorbreken. Vandaag vindt de kick-off online plaats. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

Healthy Start

Niet alle kinderen die geboren worden hebben een goede startpositie in het leven. Het Healthy Start-agenda richt zich specifiek op ongelijkheid in startposities van kinderen. Hoe kunnen deze door interventies worden overbrugd? En hoe kunnen alle jongeren kansen geboden worden om optimaal hun talenten te kunnen ontwikkelen? Healthy Start wil uitgroeien tot een internationaal, interdisciplinair centrum met fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek maar ook met burgerbetrokkenheid en kennisoverdracht. 
 

Onderwijs- en opleidingsprogramma

Naast onderzoek zal Healthy Start ook een uitgebreid onderwijs- en opleidingsprogramma vormgeven. Door de samenwerking tussen de drie convergentie-agenda partners EUR, Erasmus MC en TU Delft is het mogelijk een optimale combinatie van kennis en faciliteiten te bieden om de ongelijke startpositie van kinderen en jongvolwassenen in de regio Rotterdam te doorbreken.
 

Over de convergentie-alliantie TU Delft, EUR, EMC

TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC bundelen hun krachten in de Convergentie Alliantie. De urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines worden overschreden om nieuwe perspectieven en oplossingen te creëren. Op het gebied van onderzoek en onderwijs wordt ingezet om expertise, kennis en methoden te bundelen om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking en digitalisering aan te pakken. Vanuit de alliantie wordt samengewerkt met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids