'TU Delft moet meer duidelijkheid geven over aanpak sociale veiligheid'

Vakbonden CNV, FNV, AOb en FBZ reageren woedend op het gebrek aan sociale veiligheid aan de TU Delft. Zaterdag 1 juni publiceerde het AD een zeer uitgebreid artikel over de situatie op de TU. Dát er veel schort aan de sociale veiligheid aan de TU Delft was al langer bekend, maar de directe betrokkenheid van leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij de sociaal onveilige cultuur, zoals het AD schetst, roept ernstige vragen op over de kans van slagen van het huidige plan van aanpak. De vakbonden willen dat de slachtoffers op zeer korte termijn duidelijkheid krijgen waar ze zich kunnen melden, hoe hun schade gecompenseerd gaat worden en hoe wordt voorkomen dat de daders verdere schade kunnen aanrichten. Dat meldt CNV Onderwijs. 

Het is al enkele maanden duidelijk dat de sociale veiligheid aan de TU Delft niet geborgd is en dat veel mensen daarvan de dupe zijn. Zowel de inspectie van het onderwijs als de arbeidsinspectie hebben dit in rapportages duidelijk gemaakt, de laatste nog heel recent. CNV bestuurder Natasja Heuwer geeft aan dat het plan van aanpak van de TU Delft nog veel vragen open laat. De bonden hebben eerder al in een brief aan het College van Bestuur hun zorgen geuit en gewezen op omissies in het plan van aanpak.

Sociale veiligheid 

Het AD artikel maakt veel los bij medewerkers en studenten, de bonden kregen veel nieuwe signalen en vragen. De bonden verlangen daarom van zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht een gedegen inhoudelijke reactie. Blijft die uit, dan verwachten de bonden dat het personeel geen enkel vertrouwen heeft in verbetering. FNV bestuurder Bernard Koekoek: “Er gaat véél mis in de aanpak van sociale veiligheid, op vrijwel alle universiteiten van Nederland, maar zelfs in die context toont TU Delft zich het slechtste jongetje van de klas.” De vakbonden vinden dat hier moet worden ingegrepen en verwachten ook landelijk verbeteringen in de aanpak van sociale veiligheid.

Door: Nationale Onderwijsgids