Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, zoals: het succes van de Associate degree is nog twijfelachtig en de Rijksuniversiteit Groningen benoemt de eerste vrouwelijke rector magnificus in haar geschiedenis.

Maandag: ombudsman wil dat belastingdienst gedupeerde ouders tegemoet komt

De Belastingdienst zette de kinderopvangtoeslagen van 253 gezinnen in 2014 stop, wegens mogelijk misbruik. De toeslagen over dat hele jaar moesten worden terugbetaald, omdat niet alle opvangkosten waren betaald. Destijds al concludeerde de ombudsman dat dat was besloten zonder de zaken goed te onderzoeken.
 

Dinsdag: Associate degree in Nederland geen garantie voor baan op niveau

De invoering van de Associate degree (Ad) lijkt succesvol: afgestudeerden met een Ad verdienen een salaris dat tussen het gemiddelde van mbo 4 en hbo-bachelor ligt. Afgestudeerden uit voltijdse Ad-opleidingen hebben echter wel meer kans op een baan onder hun niveau dan gediplomeerden met een overeenkomstige hbo-bachelor. Waarschijnlijk komt dit doordat Ad-opleidingen alsnog weinig bekend zijn bij werkgevers.
 

Woensdag: slechte aansluiting onderwijs op bedrijfsleven zorgt voor tekort technici

Het tekort aan technici wordt volgens de technische sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Hierdoor past het profiel van potentiële werknemers niet bij de uitstaande vacatures. Het grootste gemis aan technici wordt ervaren op mbo-4 niveau. Maar ook op mbo-3- en hbo-niveau is er onvoldoende technisch opgeleid personeel.
 

Vrijdag: eerste vrouwelijk rector magnificus benoemd aan RUG

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hoogleraar genetica Cisca Wijmenga benoemd tot rector magnificus voor een termijn van vier jaar. Hiermee is zij de eerste vrouwelijke rector en de tweede vrouwelijke bestuurder in het 405-jarig bestaan van de Groningse universiteit. Voor haar werk ontving zij in 2015 de Spinozapremie: de belangrijkste Nederlandse onderzoekprijs. 
 

Bonus: scholieren vragen eerste kamer tegen de renteverhoging op studieschuld te stemmen

Alle 75 senatoren kregen een brief van een scholier. ''Het is niet rechtvaardig om vier jaar na de invoering van het leenstelsel jongeren, die al zo’n schuldenlast hebben, te belasten met nog een hogere rente’’, aldus de scholieren. De leerlingen zijn afkomstig uit havo 4 en vwo 5, de generatie studenten die als eerste wordt getroffen door de renteverhoging.
 
Door: Nationale Onderwijsgids