Normal_kind_werken_jong_studeren

De invoering van de Associate degree (Ad) lijkt succesvol: afgestudeerden met een Ad verdienen een salaris dat tussen het gemiddelde van mbo 4 en hbo-bachelor ligt. Afgestudeerden uit voltijdse Ad-opleidingen hebben echter wel meer kans op een baan onder hun niveau dan gediplomeerden met een overeenkomstige hbo-bachelor. Waarschijnlijk komt dit doordat Ad-opleidingen alsnog weinig bekend zijn bij werkgevers. Dit blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM).

Overstap mbo naar hbo

Aanleiding voor de invoering van de Ad in 2006 was de wens van de overheid om meer hoger
opgeleiden te krijgen. De overstap van afgestudeerde mbo’ers naar het hbo bleek vaak te groot.
Aansluitend op een vierjarige opleiding opnieuw vier jaar tijd en geld investeren in een
vervolgopleiding bleek voor velen een stap te ver. De Ad zou een tussenoplossing bieden, en dat
blijkt inderdaad het geval. Twee jaar vervolgopleiding naar een hoger niveau is te overbruggen. Nog
eens twee jaar verder studeren levert een hbo-bachelordiploma op. In 2018 kregen Ad-opleidingen
een wettelijke positie als volwaardige hbo-opleiding. Ad-opleidingen blijken vooral geclusterd te zijn
in enkele hogescholen en in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn, en Maatschappij, Taal en Kunst.
 

Werk en loon

Ad-afgestudeerden uit voltijdopleidingen hebben twee of vier jaar na diplomering bijna net zo vaak
een baan als hbo-bachelorgediplomeerden, en maken evenveel kans op een vaste aanstelling. Hun
bruto uurloon ligt precies tussen dat van mbo 4 en hbo-gediplomeerden. Wel is de kans 15
procentpunten groter dat ze in een functie onder hun opleidingsniveau terechtkomen. De reden
daarvoor is mogelijk de onbekendheid van de Ad bij werkgevers. Toenemende bekendheid zou dit
verschil tussen hbo’ers en Ad’ers mogelijk kunnen wegnemen.
 

Leven Lang Leren

De Ad is niet alleen gericht op mbo 4-studenten en havoleerlingen die de stap naar een vierjarige
hbo-bachelor te groot vinden, maar ook op werkenden die zich in het kader van een Leven Lang
Leren willen om- of bijscholen. Deze laatste categorie studenten volgt vooral de duale en deeltijdse
Ad-varianten. Daarmee heeft de Ad potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan Leven
Lang Leren-trajecten voor werkenden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids