Normal_taal__letters__alfabet_lezen

De teller staat inmiddels op 90 locaties. Steeds meer kinderdagverblijven leren peuters en kleuters hun eerste woordjes Engels, vaak op verzoek van de ouders. De Universiteit van Amsterdam onderzoekt wat de gevolgen zijn van het leren van een tweede taal voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit meldt het AD.

Door de toename van tweetalige basisscholen, groeit ook de vraag naar tweetalige kinderopvang onder ouders. Vooral op ikc's waar kinderopvang en basisonderwijs onder één dak zitten, groeit de aandacht voor tweetaligheid. Jonge kinderen leren snel een andere taal, maar niet iedereen is het erover eens dat het ook verstandig is om op die leeftijd ook een tweede taal aan te bieden. Critici vrezen dat de kinderen minder goed Nederlands leren als ze al van jongs af aan hun aandacht moeten verdelen over twee talen.

De Universiteit van Amsterdam doet op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek op 17 kinderopvanglocaties waar Engelse (en op één locatie Franse) les wordt geboden. De onderzoekers volgen de kinderen vier jaar lang om te ontdekken wat de invloed is op hun Nederlandse taalontwikkeling. Daaruit hopen de onderzoekers te kunnen concluderen hoeveel tijd per dag kinderdagverblijven het beste aan tweedetaalles kunnen besteden en bij welke kinderen het effect het grootst is.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids