Normal_alfabet__letters__kov__kinderopvang__taal

Onder meer scholen, gemeenten en migrantenorganisaties kunnen vanaf nu gebruikmaken van een nieuwe handreiking, waarin wordt beschreven hoe ouders kunnen worden getraind om hun kinderen effectief te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Dit meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Ouderbetrokkenheid en taalverwerving

Vandaag presenteerden het Inspraakorgaan Turken (IOT) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in Nieuwspoort de resultaten van het pilotproject ‘Ouderbetrokkenheid en taalverwerving’. Turks-Nederlandse ouders ontvingen een training ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kind. Uitgangspunt hierbij was dat meertaligheid van meerwaarde kan zijn, mits voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van beide talen en ouders en school elkaar ondersteunen. Naar aanleiding van dit project is de handreiking opgesteld.
 

Meertaligheid en schoolresultaten

Een achterstand in de Nederlandse taal blijkt een belangrijke rol te spelen bij achterblijvende schoolresultaten van Turks-Nederlandse kinderen. Ook veel scholen lopen aan tegen de beperkte beheersing van het Nederlands bij sommige Turks-Nederlandse kinderen en ouders. Ahmet Azdural, directeur IOT: “Er is niet altijd voldoende oog voor de meertaligheid van deze kinderen. Veel kinderen groeien tweetalig op, maar sinds de afschaffing van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen zien scholen het vaak niet meer als hun taak iets met de thuistalen te doen. Veel ouders vinden het wel belangrijk dat hun kinderen de thuistaal (leren) spreken, maar beginnen hier soms uit schuldgevoel niet over. Het gevolg is dat ouders en scholen niet communiceren over een zaak waarover ze bij uitstek met elkaar in gesprek zouden moeten gaan: de taalontwikkeling van kinderen.”
 

Stimuleren van de taalontwikkeling

Het van jongs af aan stimuleren van de taalontwikkeling in de thuistaal helpt kinderen van Turks-Nederlandse ouders om eenmaal op school het Nederlands eerder volwaardig te beheersen. De training bood ouders handvatten om een taalstimulerende rol te vervullen. De belangrijkste lessen die hun daarin werden meegegeven waren: 
 
  • Spreek de taal die je het beste beheerst; zo vaak en veel mogelijk 
  • Breng je kind vroeg en veel in contact met het Nederlands. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was de samenwerking, afstemming en communicatie met de school. 
 
Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO: “Het erkennen en benutten van meertaligheid komt niet alleen de taalontwikkeling ten goede, maar betekent ook erkenning van ieders achtergrond en identiteit. Dit vergroot het zelfvertrouwen en leert kinderen ook kennis te maken en om te gaan met verschillende talen en culturen. Samen leven, samen leren, is niet voor niets het motto van de VO
 
Door: Nationale Onderwijsgids