Normal_stotteren__stottertherapie__logopedie

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, zijn steeds vaker het slachtoffer van de tekorten aan logopedisten. De vraag naar logopedisten in de eerstelijnszorg en het onderwijs is flink toegenomen de afgelopen jaren. Er zijn echter te weinig (nieuwe) logopedisten die deze vraag kunnen ondersteunen. Dit meldt NU.nl.

Kinderen steeds vaker achterstand in taalontwikkeling

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs worden minder kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gestuurd, zo stelt de beleidsadviseur van de Nederlandse Vereniging voor logopedie en Foniatrie (NVLF), Marliek Schulte. Binnen het speciaal onderwijs zijn veelal logopedisten aanwezig om kinderen te ondersteunen met hun spraak- en taalontwikkeling. Maar dit is niet zo in het reguliere basisonderwijs. Dit terwijl het juist van belang is om bij kinderen met een achterblijvende ontwikkeling in taal en spraak, zo snel mogelijk te starten met logopedie. Mocht een kind binnen het reguliere basisonderwijs dus gebruik kunnen maken van een logopedist, dan komt de leerling in de eerstelijnszorg terecht. En juist dat is zo zorgelijk volgens Schulte, want daar zijn de tekorten en werkdruk al zo hoog.

Oplossing voor tekorten logopedisten

Er is helaas geen ‘quick fix’ voor de tekorten binnen de logopedie. Volgens Schulte zouden verbeterde arbeidsvoorwaarden mogelijk leiden tot meer werkuren bij logopedisten. Veelal werken ze nu namelijk parttime. Ook is het belangrijk om de opleiding tot logopedist te promoten en ervoor te zorgen dat de instroom binnen de opleiding op peil blijft.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer