Normal_school_opvang_kind_peuter_baby

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal vijftig procent van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. Dit meldt Rijksoverheid.

Het experiment loopt over een periode van vier jaar en wordt begeleidt door een onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie wordt gekozen op basis van een Europese aanbestedingstraject en gaat eind  2017 van start.

De algemene maatregel van bestuur  (AMvB) en de ministeriële regeling die dit mogelijk maken, treden op 1 juli in werking. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderopvangcentra zich ook aanmelden om mee te doen aan het experiment. Kinderopvangcentra kunnen zich aanmelden middels het onderstaand  aanmeldformulier. In de AMvB staan de criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om mee te kunnen doen aan het experiment.

Er kunnen maximaal vijftien kindercentra en maximaal vijf peuterspeelzalen deelnemen aan dit experiment (afhankelijk van de aanmeldingen kan deze verhouding nog worden aangepast). Indien er meer dan twintig geïnteresseerde kindercentra dan wel peuterspeelzalen interesse hebben om deel te nemen aan het experiment, zal er geselecteerd worden op basis van geografische spreiding, aangeboden taal op de opvang en volgorde van binnenkomst.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids