Normal_lezen__studeren__boek__huiswerk__student
Op vrijdag 2 november wordt de conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo georganiseerd. Op deze dag staat leesbevordering in het mbo centraal. Deze conferentie geeft inspiratie en laat de deelnemer kennismaken met nieuwe voorbeelden uit de praktijk. Dit meldt Stichting Lezen.

De ochtend bestaat uit een plenair programma waarin onder andere aandacht is voor de visie van de MBO Raad. Ook worden de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar Meer lezen, beter in taal in het mbo gedeeld. ’s Middags kunnen deelnemers deelsessies volgen. In iedere deelsessie is aandacht voor de volgende stap: wat is nodig voor meer lezen, beter in taal en hoe pak je dat als school en bibliotheek aan

Dit conferentie wordt georganiseerd voor medewerkers in het mbo en de bibliotheken: management van het mbo en de bibliotheken, docenten, beleidsmedewerkers, taalcoördinatoren, adviseurs educatie van bibliotheken. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden via deze link.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids