Mbo-personeel trotser op hun werk, blijkt uit vierde medewerkersonderzoek

Medewerkers in het mbo zijn opnieuw positiever over ervaren werkdruk en trots op hun werk. Dat wijst de vierde Medewerkersonderzoek mbo (MO), onderdeel van de Benchmark mbo, uit dat is uitgevoerd in 2020/2021. Dit meldt de MBO Raad.

Sinds 2012 doen mbo-scholen periodiek een medewerkersonderzoek. De MBO Raad faciliteert dit onderzoek voor de gehele sector, met als doel om zowel op het niveau van de individuele mbo-scholen als de totale sector een goed vergelijkbaar beeld te krijgen op thema’s als de bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid onder werknemers en het werkgeverschap in de sector. 
 
Het vierde medewerkersonderzoek is uitgevoerd in 2020/2021: bijna 35.000 medewerkers van 53 mbo-scholen hebben de 32 vragen in het onderzoek beantwoord. 
 

De uitkomsten

Alle scores op de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap zijn gestegen ten opzichte van het derde MO dat in de periode 2016-2018 is uitgevoerd. De grootste stijging is te zien bij ‘ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk’ en ‘ik ben trots op het werk dat ik doe’. Ook het oordeel van werknemers over thema’s als werkdruk en ontwikkelingsmogelijkheden is positiever. Over het algemeen scoren ondersteunend personeel, medewerkers met een tijdelijk contract en jongeren (onder de 30 jaar) positiever dan onderwijsgevend personeel, medewerkers met een vast contract en ouderen (60+). Deze uitkomst ligt in lijn met de voorgaande Medewerkersonderzoeken.
 

Structureel aandacht in cao-overleg

De MBO Raad is tevreden over de uitkomsten van dit MO mbo. Tekin: “De positieve ontwikkeling is mede te danken aan structurele aandacht voor goed werkgeverschap. In het cao-overleg geeft de MBO Raad met de werknemersorganisaties structureel aandacht aan thema’s als loopbaanperspectief en een daarbij passende salarisstructuur, werkdruk en wendbaarheid van organisatie en werknemers. Dit met als doel om het mbo een aantrekkelijke onderwijssector te laten zijn om in te werken.”
 
Klik hier voor een samenvatting en het gehele MO mbo.
 
Door: Nationale Onderwijsgids