Tien jaar NLQF, geeft houvast bij een Leven Lang Ontwikkelen

Niet iedereen leert op dezelfde manier. De een volgt een door OCW gereguleerde opleiding, de ander leert bij door vakopleidingen in de private markt. Door een NLQF niveau aanduiding kun je deze met elkaar vergelijken en vergroot je de inzetbaarheid van mensen. Werknemers en werkgevers weten door deze aanduidingen wat een behaald diploma of certificaat waard is. In Nederland én binnen de Europese Unie. Dat is de toegevoegde waarde van NLQF. Dit jaar is het precies tien jaar geleden dat NLQF/EQF in werking trad. Dat meldt de NLQF.

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstige arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Uit onderzoek van SER en TNO blijkt dat we in Nederland nog geen cultuur hebben waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend zijn voor iedereen. Van alle werkenden geeft 31 procent aan nooit een cursus te hebben gevolgd.

Formeel als non-formeel onderwijs 

Via het NLQF kunnen niveaus goed vergeleken worden voor zowel formeel als non-formeel onderwijs. Dit wordt met NLQF op een kwalitatief goede manier getoetst. De markt voor opleidingen en scholing wordt er transparanter en duidelijker van. Wat een brede leer- en scholingscultuur in Nederland versterkt.

Conferentie 

Op donderdagmiddag 8 december a.s. organiseert NCP NLQF in Jaarbeurs Utrecht een conferentie om met bestuurders vanuit onderwijs, ministeries, opleiders en werkgevers in gesprek te gaan om deelname aan LLO en de rol die NLQF hierin speelt te vergroten. De conferentie wordt met een videoboodschap van minister van primair en voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, geopend. Met dagvoorzitter Esther van der Voort en met o.a. bijdragen van Wouter van der Sande (ministerie OCW), Koen Nomden (Europese Commissie; onder voorbehoud), Getrud van Erp (VNO-NCW), Ciel Stevens (NRTO) en Hanneke Ackermann (FME).

Kwalificaties 

Alle door OCW gereguleerde opleidingen zijn inmiddels gekoppeld aan de niveaus van het NLQF. Vanuit de private markt zijn er inmiddels meer dan 200 kwalificaties die door honderden opleiders worden aangeboden ingeschaald in het NLQF. De overheid heeft het voornemen om NLQF te verankeren in wetgeving.

Door: Nationale Onderwijsgids