Normal_school_klas_leeg_stoel_tafel

Bijna 600 basisschoolleerlingen zijn de afgelopen weken al uitgeschreven van de negen zogenaamde 'Gülenscholen' in Nederland. Van de 588 kinderen zitten nog ruim 76 leerlingen thuis. De uitschrijvingen hebben zowel administratieve als financiële consequenties. Dit meldt Trouw.

Dat is ongeveer een vijfde van hun totale leerlingental. De scholen bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaandam, Purmerend en Arnhem. Op basisschool De Roos in Zaandam en basisschool Witte Tulp in Amsterdam-West zijn de problemen het grootst: daar heeft bijna de helft van de leerlingen de school verlaten. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw. 
 
De PO-Raad meldt dat zo'n massale uitschrijving nog niet eerder in Nederland heeft plaatsgevonden. De raad maakt zich zorgen over de nog thuiszittende kinderen. Daarvan wonen er 62 in Amsterdam, 12 in Arnhem en 2 in Den Haag. Door de gemeenten zijn leerplichtambtenaren ingeschakeld die de leerlingen nauwgezet in de gaten houden, maar vooralsnog geen actie ondernemen.
 
De leegloop heeft naast veel administratieve rompslomp ook financiële consequenties. Subsidies voor het volgende schooljaar zijn gebaseerd op het leerlingaantal van oktober van het jaar ervoor. De PO-raad berekende dat de Witte Tulp er op achteruit gaat met 700.000 euro. De Roos moet zelfs rond een miljoen euro incalculeren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids