PO-Raad kritisch en pleit voor toegankelijke kinderopvang

De PO-Raad uit zijn kritiek op demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), vanwege haar onderzoek naar het verlagen van de leerplicht en verplichte voorschoolse educatie voor kinderen met die behoefte. De raad geeft aan dat het demissionair kabinet echt iets kan doen tegen kansengelijkheid wanneer zij zich richten op toegankelijke kinderopvang, aldus Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Paul kondigde op vrijdag 29 maart aan dat zij onderzoek gaat doen naar het verlagen van de leerplicht. Ze wil de leeftijd van 5 naar 4 jaar oud brengen. Ook gaf ze aan onderzoek te doen naar voorschoolse educatie voor kinderen die dat echt nodig hebben, het zou in dit geval gaan om een leeftijd van 2,5 jaar oud. De PO-Raad geeft aan dat 97 procent van de vierjarigen al naar school gaat en dat het daarom niet zoveel zin heeft om de leeftijd te verlagen.

Verplichting werkt niet 

De PO-Raad geeft aan dat ook zij het belangrijk vinden dat kinderen die het nodig hebben voorschoolse educatie krijgen, maar de raad twijfelt of het verplichten hiervan de beste manier is om dat te stimuleren. Vaak zijn initiatieven voor voorschoolse educatie gekoppeld aan de kinderopvang, maar door administratieve slordigheid weten ouders deze programma's niet altijd te vinden. Daarom pleit de PO-Raad voor toegankelijke kinderopvang zonder financiële drempels, omdat dat volgens de raad beter werkt dan verplichting.

De politiek kan hiermee beginnen door de arbeidseis voor vergoeding van kinderopvang te laten vallen. Op die manier kunnen alle kinderen naar school, zelfs wanneer hun ouders niet werken. Op deze manier leren de kinderen zich al vroeg ontwikkelen onder begeleiding van professionals. Kinderen die extra begeleiding en hulp nodig hebben krijgen dit en zo worden achterstanden al vroeg ontdekt en kan er tijdig wat tegen gedaan worden. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema