Normal_pexels-markus-spiske-3970332

Het Parool meldt dat basisscholen in Amsterdam in de problemen komen wanneer de coronasteun stopt. Door deze steun krijgen scholen wat meer ruimte en mogelijkheden om problemen in het onderwijs op te lossen. Alleen is deze steun voor de scholen tijdelijk en wordt het daarom moeilijk om op de lange termijn kwaliteit te kunnen leveren aan de kinderen, aldus de NOS.

Het lerarentekort steeg het afgelopen jaar aanzienlijk in de hoofdstad, maar ook in de rest van Nederland wordt dit probleem ondervonden. De PO-Raad geeft als reactie hierop dat het onmogelijk is vastigheid, in de vorm van vaste banen, te creëren met tijdelijke subsidie.

Miljarden euro’s

Sinds de coronacrisis ontvangen de basisscholen 700 euro per leerlingen om te besteden aan de problemen in het onderwijs. Zo konden corona-achterstanden worden ingehaald. De scholen huren bijvoorbeeld zzp’ers in om de tekorten aan leerkrachten (tijdelijk) op te vangen. Op het moment dat de coronasteun eindigt, kunnen scholen ook geen zzp’ers meer inhuren. Er werden over het hele land verspreid miljarden euro’s uitgegeven om de scholen te ondersteunen. De financiële steun stopt aan het eind van studiejaar 2024/25, tot die tijd hebben scholen nog de tijd om het geld te besteden.

Scholen in Amsterdam geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat door de beëindiging van financiële steun. De instellingen kunnen straks geen zzp’ers meer inhuren, waardoor klassen groter worden. Ouders zijn inmiddels ook gewaarschuwd dat het voor kan komen dat leerlingen vaker gedwongen thuis moeten blijven. Vervangers voor zieke docenten zijn namelijk te duur. De flexibiliteit die basisscholen kregen door de coronasteun is nu weg, terwijl de lerarentekorten niet zijn opgelost.

Nieuwe subsidies

Er zullen, na het wegvallen van de coronasteun, wel kleinere subsidies beschikbaar gesteld worden voor basisscholen. Woordvoerder Thijs den Otter van de PO-Raad spreekt van "subsidie confetti". "Scholen moeten aan veel voorwaarden voldoen om de subsidie te krijgen en te behouden. Daar is het nieuwe normaal niet mee door te trekken".

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema