PO-Raad: groei speciaal onderwijs zorgt voor grote uitdagingen

Om meer leerlingen uit het speciaal onderwijs dichterbij huis naar school te laten gaan, roepen de PO-Raad en Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) op tot een bekostigingssystematiek. De partijen hebben een brief gestuurd naar de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Deze bekostigingssystematiek moet gaan bijdragen aan inclusief onderwijs, minder bureaucratie en een ondersteuningsbudget, gebaseerd op de huidige samenleving, aldus PO-Raad.

Ten opzichte van het vorige peiljaar (2011) is er een grote stijging geconstateerd in de bekostiging van samenwerkingsverbanden. Die groei is vooral goed te zien onder de leerlingen van de clusters drie en vier.

Zorgen over ontwikkelingen

Voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima, en directeur van de Sectorraad GO, Alain van de Haar, maken zich zorgen en dat is te zien aan de ingezonden brief. ''Steeds meer kinderen krijgen extra ondersteuning binnen clusters drie en vier, maar het landelijke budget voor ondersteuning blijft achter. Het hele funderend onderwijs ervaart momenteel de gevolgen hiervan. Door de integrale begroting voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden, betekent de groei van het gespecialiseerd onderwijs dat er minder geld beschikbaar is om ondersteuning binnen het regulier onderwijs mogelijk te maken.''

bekostigingssystematiek

Om de stap naar inclusief onderwijs vloeiender te maken willen de directeur en voorzitter een bekostigingssystematiek gaan invoeren. Dit zorgt voor passend en inclusief onderwijs voor alle leerlingen en minder bureaucratie. Weima en Van de Haar zien ook dat scholen vaak al snel weten welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Alleen hebben de scholen vaak geen tijd, aandacht en expertise om deze begeleiding te kunnen bieden. ''Door te werken met een eigen rechtstreekse bekostiging van het gespecialiseerd onderwijs kan het zijn expertisefunctie voor de rest van het onderwijs versterken en inclusief onderwijs bevorderen.''

De samenwerkingsverbanden krijgen een budget gebaseerd op de peilingen van 2011. Doordat het aantal leerlingen in cluster drie en vier zo is toegenomen, is dit de meest kostbare vorm van onderwijs met ondersteuning. Het volgende kabinet moet de budgetten aanpassen aan de huidige samenleving, omdat samenwerkingsverbanden steeds minder budget overhouden door de grote veranderingen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema