De oude vergelijkssite Schoolkompas wordt vervangen door scholenopdekaart.nl

Vanaf februari 2015 is Scholenopdekaart.nl de website waar ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. De huidige vergelijkingssite voor scholen, Schoolkompas.nl, verdwijnt dan. Dit meldt Stichting Schoolinfo.

Op Schoolvo.nl kon tot voor kort iedereen meer informatie vinden over alle middelbare scholen in Nederland. In oktober 2014 is deze informatie overgezet naar Scholenopdekaart.nl waar ook de informatie van alle basisscholen te vinden is.

Met het samengaan van twee sectoren op Scholenopdekaart.nl, is de volgende logische stap om het vergelijken van scholen ook op deze website te integreren. Vanaf februari kunnen ouders en leerlingen op Scholenopdekaart.nl scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar vergelijken. De huidige website Schoolkompas.nl gaat dan verdwijnen.

Op Scholenopdekaart.nl kunnen bezoekers maximaal vijf scholen vergelijken op basis van dertien onderwerpen. Ze vinden hier een breed beeld van iedere middelbare school. Van tevredenheid leerlingen en ouders tot en met examenresultaten, veiligheid en profiel- en sectorkeuze. Tevens geeft de website een indruk van de school door foto’s en een omschrijving van het profiel van de school. Scholenopdekaart.nl is een website van de VO-raad en PO-Raad.

© Nationale Onderwijsgids