Logo_leerling20201

Een aantal docenten heeft hulp nodig bij de ontwikkeling van digitale didactiek. Het Leerlab digitale didactiek helpt deze docenten hierbij. In het Leerlab zijn kickstarters over digitale tools ontwikkeld die docenten op weg helpen om aan de slag te gaan met het gebruik van deze tools in de les. Dat meldt Leerling 2020. 

Met de kickstarters wordt gericht op docenten die graag hun didactiek willen verrijken met digitale instrumenten, maar die het niet altijd even makkelijk vinden om daarmee aan de slag te gaan. De kickstarters laten hen stap voor stap kennismaken met tools die breed inzetbaar zijn in de lessen. De beschrijvingen helpen docenten om een start te maken met zo'n tool. Het is dus geen complete handleiding. Voor meer verdieping wordt in de kickstarters steeds verwezen naar andere sites, waar die verdiepende informatie te vinden is. Van 10 tools is hier een kickstart beschikbaar.

Schoolinfo voert het project Leerling 2020 uit in opdracht van de VO-raad. Dit is een onderdeel van het brede Doorbraakproject onderwijs en ICT. Binnen het project Leerling 2020 helpt Schoolinfo scholen om te experimenten met gepersonaliseerd leren, onder andere met behulp van ICT. Hier zijn verschillende Leerlabs voor ingericht, onder meer het Leerlab digitale didactiek. 

© Nationale Onderwijsgids