Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Middelbare scholen door het hele land hebben vanaf januari weer één of meerdere open dagen. Leerlingen uit groep 8 kunnen dan samen met hun ouders verschillende middelbare scholen in de buurt bezoeken, om zo uiteindelijk een keuze te maken voor de school die het beste bij hem of haar past. 

Via Scholen op de kaart kunnen middelbare scholen met elkaar vergeleken worden op het gebied van onderwijskwaliteit en resultaten. Niet alle middelbare scholen hebben dezelfde keuze qua niveau. Sommige scholen hebben alleen vmbo, andere richten zich op havo en/of vwo. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf door toelichtingen te schrijven bij gegevens van DUO en de Onderwijsinspectie. Ook voegen ze zelf informatie toe, bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden. 
 
Na deze digitale voorbereiding is het tijd om enkele scholen te gaan bezoeken. Een open dag is erg geschikt om de sfeer te proeven. Daarnaast wordt veel informatie gegeven over het reilen en zeilen van de school. Ook is er vaak ruimte voor individuele gesprekken met docenten. Op de websites van de diverse middelbare scholen is meer informatie te vinden over data, tijd en locaties. Ook wordt vaak een overzicht gegeven van activiteiten.
 
Bij sommige scholen, met name in de Randstad, is het mogelijk dat er een lotingssysteem wordt toegepast. Dat gebeurt als er teveel inschrijvingen zijn voor een school. Het is mogelijk dat een leerling dan wordt uitgeloot voor de school van de eerste keuze en wordt geplaatst op een andere school uit zijn of haar top 5.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids