Week 26: Canon van Nederland, inclusiever onderwijs en lachgasdwarslaesie

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: de vernieuwde Canon Van Nederland, oplopende personeelstekorten verwacht in de kinderopvang en veelvuldig lachgasgebruik zorgt voor dwarslaesie.

Maandag: De Canon van Nederland is vernieuwd

"De nieuwe canon is niet beter, maar anders", aldus hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis James Kennedy, voorzitter van de commissie die de oude canon herijkte. Alle teksten van de vijftig uit 2006 stammende vensters zijn herschreven. Tien vensters uit de oude canon zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen tien nieuwe onderwerpen. “Toen de eerste canon in 2006 werd samengesteld, was er nog geen sprake van een Brexit of aardgasproblemen in Groningen. Michiel de Ruyter werd nog onbekommerd zeeheld genoemd. De hedendaagse samenleving kijkt ook anders aan tegen bijvoorbeeld gender of diversiteit."
 

Dinsdag: Onderwijsraad: inclusiever onderwijs moet inclusiever

Om te borgen dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking, adviseert de Onderwijsraad om een landelijke norm voor de lichte ondersteuning en toerusting te laten ontwikkelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook adviseert de Onderwijsraad om de huidige zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs te verbreden, zodat die ook ondersteuning en toerusting omvat bij overgangen in loopbaan en leefwerelden. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs adviseert de raad invoering van een zorgplicht.
 

Woensdag: Kinderopvangorganisaties verwachten aanhoudende personeelstekorten

Een derde van de kinderopvangorganisaties verwacht in juni, juli en augustus een personeelstekort vanwege de vakantieplanning. Bij de grotere organisaties is dat zelfs 53 procent. Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december) verwacht bijna een kwart een personeelstekort. De belangrijkste reden daarvoor zijn de reeds bestaande tekorten van voor de coronacrisis.
 

Donderdag: Podcast onder vuur waarin 8-jarige met autisme met geweld naar school wordt gebracht 

De podcast van beroepsvereniging NVO voor pedagogen en onderwijskundigen doet verslag van verregaande dwang door een BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist richting een 8-jarige thuiszitter met de diagnose autisme. Vier hoogleraren op het gebied van pedagogiek, autisme en psychiatrie, vinden de werkwijze die in de podcast wordt voorgesteld ‘schokkend’ en een ‘vorm van kindermishandeling'. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wil dat de podcast wordt verwijderd.
 

Vrijdag: Tientallen dwarslaesies door lachgas: 'Bij schoolfeesten staan gewoon lachgastanks'

Verontrustend nieuws over de gevolgen van lachgas. Zeker 64 jongeren hebben in de afgelopen twee jaar door veelvuldig lachgasgebruik een dwarslaesie opgelopen. Neurologe Lucille Dorresteijn van het Medisch Spectrum Twente: "Bij schoolfeesten staat een tank met lachgas. Dat mogen ze gewoon nemen. Waar zijn we mee bezig? Het maakt me boos. We weten wat alcohol en drugs doen bij een jong brein in ontwikkeling, maar van lachgas weten we het niet."
 
Door: Nationale Onderwijgids