Kinderopvangorganisaties verwachten aanhoudende personeelstekorten

Uit onderzoek van Kinderopvang werkt! blijkt dat een derde van de kinderopvangorganisaties in juni, juli en augustus een personeelstekort verwacht. Bij de grotere organisaties is dat zelfs 53 procent. Dit meldt Kinderopvang werkt!. 

Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december) verwacht bijna een kwart een personeelstekort. De belangrijkste reden daarvoor is de reeds bestaande tekorten van voor de coronacrisis. Op korte termijn speelt de vakantieplanning mee. Niet alle kinderen gaan (net zo lang als anders) op vakantie, terwijl de meeste pedagogische medewerkers wel vakantie willen opnemen. Daarnaast hebben organisaties te maken met ziekteverzuim en kunnen zij medewerkers die in de risicogroep voor corona vallen niet inzetten, blijkt uit de quickscan waaraan 333 kinderopvangorganisaties hebben deelgenomen.

Aantal werknemers blijft ongewijzigd

Hoewel kinderopvangorganisaties aangeven dat het koffiedik kijken is en er regionale verschillen zijn, verwacht ongeveer 55 procent dat het aantal werknemers ongewijzigd zal blijven in januari 2021. Ongeveer 25 procent verwacht een krimp en 20 procent verwacht een groei. De gevolgen van een aankomende recessie zouden daarom mee kunnen vallen, aldus Kinderopvang werkt!.

Kinderopvang dankzij jou

De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ blijft zich op de korte termijn richten op het versterken van de beroepstrots en het werven van medewerkers die direct ingezet kunnen worden. Zoals laatstejaarsstudenten hbo-pedagogiek, hbo social work of pabo. Voor de bso kunnen bijvoorbeeld ook mensen met een sport- en kunstopleiding aan de slag. Naast werving wil de campagne het waardevolle werk in de kinderopvang zichtbaar maken.

Door: Nationale Onderwijsgids