Normal_rss_entry-237810

De Canon van Nederland, het chronologische overzicht van de geschiedenis van Nederland, is vernieuwd. Alle teksten van de vijftig uit 2006 stammende vensters zijn herschreven. Tien vensters uit de oude canon zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen tien nieuwe onderwerpen. Zo heeft minister van Staat Marga Klompé (1912 - 1986) de naoorlogse premier Willem Drees (1886 - 1988) vervangen. De vernieuwde canon is maandag in Arnhem gepresenteerd aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

"De nieuwe canon is niet beter, maar anders", aldus hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis James Kennedy, voorzitter van de commissie die de oude canon herijkte. "Toen universiteitshoogleraar Frits van Oostrum de eerste canon in 2006 samenstelde, was er nog geen sprake van een Brexit of aardgasproblemen in Groningen. Michiel de Ruyter werd nog onbekommerd zeeheld genoemd. De hedendaagse samenleving kijkt ook anders aan tegen bijvoorbeeld gender of diversiteit."

Kritiek op eerste Canon van Nederland

Nadat de eerste Canon van Nederland in opdracht van de Nederlandse staat het licht zag, kwam er nogal wat kritiek. Zo vonden critici dat vrouwen te weinig aan bod kwamen. Anderen meenden dat de canon wel erg op het gewest Holland was geïnspireerd. "Limburg is niet eens een voetnoot in de Nederlandse geschiedenis", aldus die provincie destijds.

Elke tien jaar herijken 

Dus zijn nu meer vensters geschreven vanuit een voor die tijd belangrijke vrouw, zoals Marga Klompé, die de eerste Algemene Bijstandswet op haar naam schreef. De canon eindigt nu met een foto van het vrouwenvoetbalteam in het nieuwe venster Het Oranjegevoel. De regio krijgt aandacht in onder andere de vensters Kolen en Gas en Jeroen Bosch. Suriname en de Nederlandse Antillen hebben twee eigen vensters gekregen. Ook zijn de excuses die koning Willem-Alexander in Indonesië maakte opgenomen in een venstertekst. "Maar er zullen nu weer groepen zijn die zich niet herkennen. De geschiedenis staat niet stil. Daarom zou de canon elke tien jaar herijkt moeten worden", aldus Kennedy.

Primair en voortgezet onderwijs

De Canon van Nederland wordt veel gebruikt in het primair en voortgezet onderwijs. Daarom zijn de teksten nu op drie leesniveaus geschreven. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft een apart gebouw voor de canon. Daarnaast zijn er dertig 'canonmusea' in Nederland. Vanaf maandagmiddag is de nieuwe versie digitaal te vinden op www.canonvannederland.nl.

Door: ANP