Holocaustmuseum moet geschiedenis doorgeven aan jongere generaties

Zijne Majesteit de Koning opent zondag 10 maart het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. De Koning houdt tijdens de openingsbijeenkomst in de nabijgelegen Portugese Synagoge een toespraak. Vervolgens krijgt hij een rondleiding door het museum. Bij de opening zijn minister-president Rutte, staatssecretaris Gräper voor Cultuur en Media en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig. Ook de Oostenrijkse bondspresident Van der Bellen en de Duitse bondsraadvoorzitter Schwesig wonen de opening bij en zij houden een korte toespraak. Duitsland en Oostenrijk hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het museum. Dat meldt de Rijksoverheid. 

Het Nationaal Holocaustmuseum vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland. Tussen 1940 en 1945 zijn op last van de Duitse bezetter Joden in Nederland, maar bijvoorbeeld ook Roma en Sinti, systematisch gediscrimineerd, vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Circa 102.000 Joden die in Nederland woonden zijn in de Holocaust omgebracht. Het museum toont aan de hand van 2.500 voorwerpen, herontdekte foto’s en films, geluidsopnamen, documenten en installaties de geschiedenis van de Holocaust in Nederland en in de concentratie- en vernietigingskampen in Europa. Ook het dagelijks leven van Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding vanuit het perspectief van Joodse Nederlanders en de omgang met de Holocaust in de Nederlandse herinneringscultuur komen in het museum aan bod. De objecten komen uit tientallen museumcollecties uit binnen- en buitenland. Daarnaast toont het Nationaal Holocaustmuseum voorwerpen van slachtoffers, overlevenden en nabestaanden die niet eerder voor het publiek te zien waren.

Onderwijsprogramma's over de Holocaust 

Het museum biedt onderwijsprogramma’s aan voor de bovenbouw van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om de kennis over de Holocaust te behouden en toegankelijk te maken voor jongere generaties. Het Nationaal Holocaustmuseum opent in de voormalige Hervormde Kweekschool, tegenover de gerenoveerde gedenkplaats Hollandsche Schouwburg. Beide locaties zijn onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier.

Verhalen over ervaringen van Nederlandse slachtoffers 

Tijdens het openingsprogramma worden het Nationaal Holocaustmuseum en de Hollandsche Schouwburg gepresenteerd en vertellen jongeren over de ervaringen van Nederlandse slachtoffers, overlevenden en ooggetuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Afsluitend spreekt de Koning. Daarna opent hij met een overlevende en een nabestaande het Nationaal Holocaustmuseum en krijgt hij een rondleiding en ontmoet hij vertegenwoordigers van het Joods Cultureel Kwartier en andere betrokkenen.

Door: Nationale Onderwijsgids