Normal_leraar__docent__juf__onderwijzer__vraag__aardrijkskunde

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) hebben invalkrachten meer contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd gekregen dan daarvoor het geval was. Bij zowel schoolbesturen als dienstverleners in het onderwijs werden meer reguliere contracten uitgegeven. Dit meldt NU.nl.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Penta Rho in opdracht van het ministerie van onderwijs. Sinds de invoering van de Wwz in 2015 steeg het aantal reguliere contracten bij schoolbesturen met 230 procent vergeleken met de periode ervoor. Bij dienstverleners is er sprake van een toename van ruim 150 procent.
 
Daarnaast laat het onderzoek zien dat door de Wwz de positie van de invalkracht verbeterd is. De invaller wil liever voor langere tijd een leerkracht vervangen en dat maakt het voor scholen lastiger om invalkrachten te vinden die bereid zijn kortdurend in te vallen. 
 
Nadeel van de wet is de verhoging van de regeldruk. Scholen moeten nauwkeuriger bijhouden wie wanneer een contract krijgt aangeboden voordat ze verplicht zijn een vast contract te verstrekken.
 
Door de Wwz mogen werkgevers drie tijdelijke contracten in twee jaar geven. Daarna moet de werknemer een vast contract krijgen. Als er geen vaste aanstelling komt, moet de werknemer er eerst zes maanden uit voordat hij of zij weer kan beginnen met een nieuwe reeks contracten. Bij leraren geldt één invalbeurt al als één contract, ook als dat voor een paar uur is. Op deze manier komen de invallers snel aan het maximum van zes tijdelijke contracten, terwijl scholen geen budget hebben voor het aanbieden van een vast contract. Er geldt een uitzondering als er sprake is van een griepgolf tijdens de wintermaanden. In dat geval mogen scholen voor maximaal veertien dagen onbeperkt leerkrachten laten vervangen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids