eek 23: examenpost zoek, kritiek op Google en SER-advies over kinderopvang

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Selectie bij wo-masters blijft gelijk, Engelstalige masters vragen wel aandacht

Het aantal universitaire masteropleidingen dat selecteert is de afgelopen 2 jaar ongeveer gelijk gebleven. Wel blijken studenten met een niet-westerse migratieachtergrond relatief minder vaak vanuit de wo-bachelor door te stromen naar een Engelstalige master. Datzelfde geldt voor studenten met een lagere sociaal-economische status. Daarom moeten universiteiten zelf in het oog houden of de gekozen voertaal niet leidt tot onbedoelde selectie en ongelijke kansen, vindt de Onderwijsinspectie.
 

Dinsdag: Privacywaakhond kritisch over gebruik Google in onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is met kritische adviezen gekomen over het gebruik van mail- en clouddiensten van Google in het onderwijs en bij het ministerie van Justitie. Het gaat om Google Workspace. Volgens het FD wordt scholen, universiteiten en ook het ministerie van Justitie aangeraden om die diensten van Google in de ban te doen omdat die niet zouden voldoen aan de Europese privacywet. Een belangrijk probleem zou zijn dat onderwijsinstellingen niet weten hoe en waar persoonlijke gegevens over hun leerlingen en studenten verwerkt worden, voor welk doel, en met welke grondslag.
 

Woensdag: PostNL: examenpost van twaalf scholen vertraagd of zoek

De bezorging van een deel van de examens van twaalf scholen is vertraagd of vermist. Dit kan betekenen dat deze leerlingen langer moeten wachten op hun uitslag. De problemen met de bezorging worden volgens het postbedrijf veroorzaakt door een groter aantal zendingen dan verwacht en de kortere tijd die beschikbaar is voor de bezorging. Het gaat om ingevulde examenformulieren die op weg waren naar de tweede corrector.
 

Donderdag: Advies SER: maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

De SER adviseert om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de kinderopvangtoeslag komt de eis dat ouders moeten werken, te vervallen, allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Stapsgewijs zal ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen opvang per week moeten worden gerealiseerd.
 

Vrijdag: Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Op verzoek van het ministerie van OCW zijn in mei 2020 zes hogescholen onder regie van de Vereniging Hogescholen begonnen met pilotprojecten jonge kind en/of oudere kind. Binnen de pilots deden deze instellingen ervaring op met verdere specialisatie binnen de brede bevoegdheid. Pabo-studenten kunnen in principe vanaf het begin van hun opleiding starten met hun specialisatie. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De via een pilot-specialisatie op te leiden studenten zullen bijvoorbeeld in staat zijn om te werken en te denken over de klassieke grenzen heen: van 2 tot 8 jaar en 8 tot 14 jaar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids