Normal_mishandeling_kind_verdriet_angst

Sommige leerlingen hebben concentratieproblemen doordat ze binnenkomende prikkels op een andere manier verwerken. Het onderwijs kent een hele reeks hulpmiddelen om de kinderen te helpen om met hun te hoge óf te lage prikkeldrempel om te gaan. Maar of die ook werken, is nooit wetenschappelijk onderzocht. Een team van het Welten-instituut en Universiteit Maastricht gaat dat met steun van het NRO onderzoeken. Dit meldt Open Universiteit.

Concentratieproblemen van leerlingen kunnen hun schoolprestaties nadelig beïnvloeden. Soms ligt een primaire stoornis hieraan ten grondslag, zoals adhd of een leerstoornis. Het kan ook te maken hebben met de manier van prikkelverwerking. Hierbij is de drempel waarbij kinderen prikkels zoals geluiden en bewegingen ervaren bij iedereen anders. Bij een te hoge of juist te lage prikkeldrempel kunnen kinderen problemen ervaren.
 
Het onderwijs kent een hele reeks hulpmiddelen om de leerlingen te helpen om met hun te hoge of te lage prikkeldrempel om te gaan. Een onderzoekskernteam van het Welten-instituut en Universiteit Maastricht gaat de effectiviteit van deze hulpmiddelen onderzoeken in samenwerking met scholen, gemeenten en ergotherapeuten. Dit onderzoek is tweevoudig: in het eerste deel wordt gekeken wat al bekend is over het verband tussen executieve functies (zoals inhibitie: het onderdrukken van prikkels), sensorische prikkelverwerking en schoolprestaties en welke interventies en hulpmiddelen het onderwijs kan inzetten. Het tweede deel bestaat uit een experiment waarbij verschillende hulpmiddelen worden getest tijdens een toets over rekenen en begrijpend lezen. Ook wordt onderzocht welk hulpmiddel het best past bij ieder prikkelverwerkingspatroon. De onderzoekers willen hiermee inzicht geven in welk hulpmiddel bij welk kind het best past, en hopen dat de resultaten ook in het onderwijs gebruikt kunnen gaan worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids