Normal_samen__afspraak

Op 16 november komen wetenschappers en ervaringsdeskundigen in Brussel bijeen om te spreken over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’. Onder andere het erkennen van elkaars diploma’s in Europese grensregio’s komt aan bod. Dit meldt Universiteit Maastricht.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de conferentie is het ondersteunen van sterke netwerken voor burgers en samenleving in Europese grensregio’s. Besproken wordt hoe netwerken over de grens zo goed mogelijk ingezet kunnen worden en welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is.
 

Erkende diploma’s voor mobiliteit

Erkenning van diploma’s speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van studenten en professionals. Helaas stuiten velen daarbij op obstakels vanwege de tijdrovende en kostbare erkenningsprocedures. Daarnaast wordt soms een deel van de diploma’s en ervaring niet erkend doordat erkenningsaanvragen worden geweigerd. Wetenschappers van ITEM en deskundigen uit de praktijk bespreken vanuit hun achtergrond de erkenningsprocedure en verbeterde mobiliteit.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids