Normal_docent__leraar__school__leerkracht

In de vier grote steden neemt het aantal leraren primair onderwijs dat vertrekt naar een andere regio aanzienlijk toe. Ook komen daar naar verhouding minder nieuwe leraren voor terug. Dat blijkt voor het eerst uit cijfers die CentERdata voor het Arbeidsmarktplatform PO heeft geanalyseerd. Gekeken is of leraren mobieler zijn wanneer de vraag naar leraren toeneemt. Dit meldt Arbeidsmarktplatform PO.

In 2017 verlaten 818 leraren deze steden en komen er 448 leraren voor terug. In 2013 gaat het om 128 vertrekkende leraren en komen er 141 voor terug. Daarnaast zijn er ook regio’s waar zich meer leraren vestigen dan er vertrekken, zoals in Midden-Gelderland. 
 

Regio’s met meer dan twee procent vertrek

Vooral in 2017 is er in diverse regio’s een vertrekoverschot van meer dan 2 procent van het totaal aantal leraren. Dit betekent dat meer leraren de regio verlaten dan erbij komen. Dit geldt voor de regio’s Groot Amsterdam, Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en de Achterhoek. Dat zijn juist de regio’s met een groot lerarentekort, de Achterhoek uitgezonderd.
 

Mobiel binnen de sector

Over het algemeen zijn leraren tegenwoordig mobieler. In 2013 verandert 3,9 procent van het totaal aantal leraren in het primair onderwijs van locatie binnen het eigen schoolbestuur. In 2017 doet 4,7 procent van de leraren dat. Wat meer opvalt, is de stijging van het aantal leraren in Nederland dat overstapt naar een ander schoolbestuur: van 1.163 leraren in 2013 naar 5.414 leraren in 2017. 
 

Mobiele leraren

Mobiele leraren zijn vaak jong en mannen zijn mobieler dan vrouwen. Leraren met een salaris in de laagste periodieken, dat zijn vaak de beginnende leraren, zijn ook mobieler dan hun collega’s. Salaris lijkt echter geen doorslaggevende reden te zijn: het salaris stijgt over het algemeen niet veel als je binnen een schoolbestuur verandert van locatie of naar een ander schoolbestuur gaat.
 

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de factsheet Mobiliteit van leraren in het primair onderwijs nader bekeken. Dit is de link naar het hele onderzoek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids