Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

De arbeidsmarkt voor mbo’ers verandert voortdurend. Om studenten voor te bereiden op een leven lang leren en werken is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van groot belang. Het door de overheid gestarte stimuleringsproject 'LOB in het mbo' had tot doel LOB te integreren in het middelbaar beroepsonderwijs. Aniek Draaisma, promovendus bij het Welten-instituut volgde het project op de voet, trok conclusies en formuleerde aanbevelingen. Op vrijdag 12 oktober 2018 verdedigt ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Dit meldt de Open Universiteit.

In het kader van het stimuleringsproject 'LOB in het mbo' werden docenten van 37 mbo-instellingen getraind in het voeren van loopbaangesprekken met studenten en gestimuleerd dit te integreren in hun beleid. Aniek Draaisma onderzocht stimulerende en belemmerende factoren voor het behalen van dit doel en nam daarvoor onder andere ruim 260 interviews af met docenten en projectleiders.
 
Draaisma: "Uit mijn interviews met docenten blijkt dat ze aan het eind van het traject meer loopbaangericht waren in de benadering van hun studenten dan aan het begin. Daarmee leek een verandering in cultuur gestart. Maar de veranderingen werden nauwelijks geborgd in de schoolstructuur. De uitvoering van LOB was grotendeels de verantwoordelijkheid van individuele docenten en beleidsaanjagers; structureel veranderde er nog weinig."
 
Draaisma beveelt daarom aan: "Een essentieel beginpunt is het samen met docententeams en teamleiders gedeelde visie en ambities ontwikkelen, om gevoelens van autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren, en het perspectief en de expertise van de docenten mee te nemen. Ga in dialoog met de individuele docenten, want iedere docent heeft behoefte aan steun, aandacht en advies. In dialoog kan ook de balans beter bewaakt worden tussen sturing en ruimte, zoals passend bij het team en de situatie. Maar het is ook aan de docenten om zo nodig begeleiding te vragen tijdens hun leerproces. Het is voor een leidinggevende nu eenmaal niet altijd makkelijk om in te schatten wat een groep of individu nodig heeft."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids