Normal_cwbenoemingbrigitteadriaensen15067portretvierkant

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Brigitte Adriaensen per 1 november 2018 benoemd tot hoogleraar Letterkunde binnen de sectie Letterkunde (onderdeel van de vakgroep Letterkunde en Kunstgeschiedenis) van het wetenschapsgebied Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Dit meldt de Open Universiteit.

Brigitte Adriaensen wordt mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs binnen de Open Universiteit, zowel disciplinair als interdisciplinair. Zij gaat zich daarbij toeleggen op het mede verzorgen en ontwikkelen van nieuw onderwijs en een goede afstemming van het onderwijs met de leden van de eigen sectie en andere secties binnen het wetenschapsgebied. Ook wordt van Adriaensen een versterkende rol verwacht bij de samenhang tussen onderwijs en onderzoek.
 

Over Brigitte Adriaensen

Brigitte Adriaensen (Leuven, 1975) is sinds 2011 werkzaam als Universitair Hoofddocent Spaanse Letter- en Cultuurkunde aan de RU Nijmegen. Sinds 2016 is ze actief als opleidingscoördinator Research Master in Historical, Literary and Cultural Studies, als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap (sinds 2015) en als lid Algemeen Bestuur/ Adviesraad bij het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (sinds 2009). 
 
Brigitte Adriaensen heeft tal van internationale onderzoeken, publicaties en lezingen op haar naam staan en organiseerde vele congressen en workshops. Daarnaast heeft ze zitting in verschillende wetenschappelijke commissies en “peer-review” activiteiten en werkt ze in diverse internationale onderzoekverbanden.
 

Letterkunde

De sectie Letterkunde is onderdeel van de vakgroep Letterkunde en Kunstgeschiedenis en wordt gevormd door tien medewerkers, die samen bijdragen aan disciplinair en interdisciplinair onderwijs en onderzoek. De belangrijkste expertises binnen de huidige sectie liggen op het gebied van postkoloniale literatuur, literatuursociologie, “middlebrow literatuur”, leescultuur, poëzie, receptie-onderzoek, adaptatie-onderzoek en literatuurgeschiedschrijving.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids