Normal_susanvanhoorenou

Susan van Hooren, hoogleraar bij de Open Universiteit, is de eerste hoogleraar Vaktherapie ter wereld. Op vrijdag 5 oktober 2018 houdt ze haar inaugurele rede: 'Vaktherapie: doen wat werkt'. Dit meldt Open Universiteit.

Al meer dan 60 jaar worden therapieën ingezet die we tegenwoordig onder de noemer vaktherapie rangschikken. En met goede resultaten. Toch is er nu pas een bijzondere leerstoel Vaktherapie ingericht en een bijzonder hoogleraar benoemd. Vaktherapie bestaat uit therapievormen waarbij de therapeut mensen met psychische klachten behandelt door inzet van beeldend werken, dans, drama, muziek, spel, bewegen en lichamelijkheid. Het ervaren en het handelen staan centraal en niet het gesprek. Nederland telt circa 5800 vaktherapeuten.
 
Aan de bijzondere leerstoel is een lectoraat bij Zuyd Hogeschool gekoppeld en de landelijke coöperatie KenVaK. KenVaK staat voor Kennisontwikkeling Vaktherapie. Dit omvat een onderzoeksteam waarin zeven hogescholen waaronder Zuyd Hogeschool participeren. Van Hooren: “We onderzoeken de meerwaarde van deze specifieke behandelvormen die al meer dan 60 jaar met goed resultaat ingezet worden. Wat zijn precies de effecten, hoe kunnen we deze therapieën inzetten en wat zijn de werkingsmechanismen precies? Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het verstrekken van kennis en inzichten om cliënten, hulpverleners en beleidsmakers de juiste informatie te geven om deze zorg te maximaliseren of de best passende zorg te bieden.” De bijzondere leerstoel ziet ze als een mooie stap in de verdere doorgroei van kennisontwikkeling op dit domein.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids