Onderzoekprogramma richt zicht op hulp aan arme Rotterdamse kinderen

De gemeente Rotterdam, het Nationaal Fonds Kinderhulp, Hogeschool Rotterdam (HR) en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zetten samen een onderzoeksprogramma op over de hulp aan kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Zij doen minimaal vier jaar onderzoek naar de effectiviteit van interventies en professioneel handelen. De onderzoekers willen achterhalen hoe de hulp aan kinderen en gezinnen beter kan om de negatieve effecten van armoede op opgroeiende kinderen te reduceren, zodat ook kinderen die opgroeien in armoede hun talenten kunnen ontplooien. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De samenwerking op het gebied van kinderarmoede koppelt wetenschappelijke inzichten en de praktijk van hulpverlening aan elkaar. Hiermee heeft Rotterdam een wetenschappelijk team dat helpt om oplossingen te vinden voor problemen die door armoede bij kinderen ontstaan. Daarmee is het onderzoeksprogramma ook interessant voor de aanpak van armoede in andere steden en -nationaal opererende – fondsen in Nederland en daar buiten.
 

Bundeling wetenschap, onderwijs en praktijk

Een van de pijlers van het Rotterdams armoedebeleid “Uit de Knoop” is het inzetten van wetenschappelijke inzichten om effectiever te werk te gaan en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Kinderhulp is betrokken om de effectiviteit van hun huidige interventies te toetsen en wellicht op basis daarvan de hulp aan kinderen in armoede verder te verbeteren. Hogeschool Rotterdam doet mee vanuit haar praktijkgerichte onderzoekservaring om met (aankomende) sociale professionals onderbouwde en bruikbare werkwijzen vorm te geven en deze te vertalen naar onderwijs. Voor de EUR is dit nieuwe Rotterdamse samenwerkings- en onderzoeksprogramma een voorbeeld van maatschappelijke impact van wetenschap in en voor de stad. 
 

Lectoraat, twee promovendi en mogelijk bijzondere leerstoel

De EUR neemt samen met HR het voortouw in het uitwerken van het onderzoeksprogramma. De ontwikkeling hiervan staat onder leiding van prof. dr. Renske Keizer (ESSB) en dr. Frans Spierings (HR). Het instellen van een bijzondere leerstoel bij de ESSB is een van de uit te werken ideeën. Daarnaast is het de bedoeling om een lectoraat te vestigen bij de Hogeschool Rotterdam en bij het programma twee promovendi aan te stellen die onderzoek gaan doen naar effectieve interventies gericht op kinderen in armoede.
 
Door: Nationale Onderwijsgids