Normal_minister_robbert_dijkgraaf

Universiteiten hebben vaak niet goed in beeld welke financiers aan hun leerstoelen meebetalen, blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs is geschrokken van de resultaten en vindt het jammer dat hij de Tweede Kamer onjuiste informatie heeft gegeven over publieke gefinancierde leerstoelen. Hij wil dat universiteiten snel de correcte informatie doorgeven. Dit meldt het Financieele Dagblad. 

Het onderzoek van het FD duurde ongeveer een jaar, maar het resultaat is helder: universiteiten weten niet goed welke financiers welke hoogleraren betalen. Dijkgraaf vindt dat het altijd duidelijk moet zijn als iemand meebetaalt aan de wetenschap en is gefrustreerd over het feit dat dat lang niet altijd het geval is. Een vijfde van de hoogleraren is gekoppeld aan bijna zevenhonderd financiers. Tweehonderd daarvan zijn bedrijven.

Draagvlak wetenschap

“Bij een up-to-date universiteit hoort dat deze informatie centraal bekend is en correct online staat. Ik vind het kwalijk als het draagvlak voor de wetenschap afkalft. Niet transparant zijn over financiers kan belangenverstrengeling verhullen of op zijn minst de illusie daarvan wekken. Dat voedt wantrouwen en schaadt de wetenschap”, aldus Dijkgraaf. In publicaties en op online profielen zijn hoogleraren hier ook niet transparant over, tot grote frustratie van de minister. Daarom gaat hij in gesprek met universiteiten.

Van de foute lijst die Dijkgraaf zelf naar de Tweede Kamer stuurde, komt een geüpdatete versie.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky