Onderzoek naar methodes om seksuele weerbaarheid van jongens te vergroten

Jongens in het vmbo/mbo en jongens met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op het vertonen en meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn weinig programma’s voor jongens om dader- en slachtofferschap te voorkomen en over hun effectiviteit is weinig bekend. In een promotieonderzoek worden twee preventieprogramma’s nader onderzocht. Dit meldt Erasmus Universiteit.

In een vierjarige promotie-onderzoek van pedagogen dr. Maartje Luijk, dr. Daphne van de Bongardt en dr. Joyce Weeland van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt de effectiviteit getoetst van twee preventieprogramma’s: Make a Move (voor jongens van 12-18 jaar in het vmbo/mbo) en Make a Move+ (voor jongens/mannen van 14-21 jaar met een lichte verstandelijke beperking). 
 
In deze programma’s leren zij over seksualiteit, wensen en grenzen, en omgangvormen in intieme relaties. Met verschillende methoden, zoals vragenlijsten, observaties, en interviews, wordt gekeken hoe, voor wie en onder welke omstandigheden deze programma’s het gewenste effect hebben. Het onderzoeksproject is in samenwerking met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.
 
Het onderzoek is gefinancierd met een subsidie van bijna 400.000 euro van ZonMw. De ZonMw preventie call was specifiek gericht op effectiviteitsonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids