Eerste EUR Monitor Studentenwelzijn: meer stress, angst en depressie

Hoewel 60 procent van de EUR-studenten tevreden is met het leven en 70 procent zich thuis voelt op de universiteit, heeft tussen de 50 en 70 procent van de studenten last van stress-, angst- en depressieklachten die hoger zijn dan normaal of van ernstige eenzaamheid. Dat blijkt uit de eerste EUR-Studenten Welzijnsmonitor, waaraan zo'n 10 procent van de EUR-studenten meedeed. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

De resultaten zijn aanleiding tot serieuze bezorgdheid over het welzijn van studenten. Het College van Bestuur van de EUR wil de komende periode de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) inzetten om het welzijn van studenten te bevorderen. Er waren bovendien al extra maatregelen genomen op het gebied van studentenwelzijn, zoals het bieden van extra online mentale coaching en campagneweken om studentenwelzijn onder de aandacht te brengen.
 
Gezien de resultaten van de Monitor en het feit dat studentenwelzijn op het 'NPO-menu' staat, heeft het programmateam Studentenwelzijn van de EUR onlangs focusgroepen gehouden met studenten, docenten en studieadviseurs van elke faculteit, evenals met het Studentbegeleidingsteam van EUR. Deze resulteerden in vruchtbare ideeën om het welzijn te bevorderen. De ideeën worden momenteel uitgewerkt met de faculteiten en het studentbegeleidingsteam en omvatten onder meer:
  • Het versterken van de keten van studentenbegeleiding (waaronder het verkorten van de wachttijd voor studentenpsychologen;
  • Het creëren van communities voor saamhorigheid);
  • Het opzetten van een duidelijk centraal informatiepunt voor studenten (online en offline) gericht op welzijn en persoonlijke ontwikkeling;
  • Het organiseren van trainingen voor medewerkers over welzijn en persoonlijke ontwikkeling van studenten.
 
Sommige plannen vallen al onder het EUR Studentenwelzijn programma, zoals het online platform ‘Are you OK out there?’ dat momenteel wordt vernieuwd. De overige plannen kunnen via het NPO aan het programma worden toegevoegd.
 

Belangrijk om te blijven monitoren

Aangezien dit de eerste meting is van de EUR Studenten Welzijn Monitor, kunnen er geen conclusies worden getrokken over het studentenwelzijn voorafgaand aan de pandemie, noch over de ontwikkeling hierin. Dat neemt niet weg dat andere nationale en internationale onderzoeken een negatieve trend aantonen in angst en depressie onder studenten tijdens de pandemie, waarbij deze leeftijdsgroep meer mentale problemen ervaart dan de jongere adolescenten. De respondenten gaven aan dat hoge studiedruk en gebrek aan sociale interactie en motivatie belangrijke bronnen van stress zijn. Daarnaast spelen persoonlijke problemen, dagelijkse verplichtingen en financiële toekomst een rol. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids