Uniek lab Erasmus Universiteit onderzoekt relaties, liefde en seksualiteit

Op Valentijnsdag 2021 opende de Erasmus Universiteit Rotterdam het Erasmus Love Lab (ELL), een uniek interdisciplinair onderzoekslab waarin onderzoekers binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences hun wetenschappelijke expertise op het gebied van onderzoek naar intieme relaties, liefde en seksualiteit bundelen. Het ELL heeft een eigen plek binnen het Erasmus Behavioural Lab (EBL) waar relevant wetenschappelijk onderzoek naar deze (soms gevoelige) thema’s kan plaatsvinden in een huiselijke en veilige sfeer. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Onderzoek vanuit de sociale en gedragswetenschappen naar intieme relaties, liefde en seksualiteit is van groot wetenschappelijk en maatschappelijk belang. Relationele en seksuele gezondheid –in de breedste zin– speelt een grote rol in ons fysieke, mentale en sociale welzijn. Dit geldt zowel voor jongeren als volwassenen.
 

Huiselijke en veilige sfeer

Bij de inrichting van het Erasmus Love Lab is nadrukkelijk gelet op het creëren van de juiste sfeer om mogelijke barrières bij het doen van sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek naar sensitieve thema’s (zoals intieme relaties, liefde en seksualiteit) te minimaliseren. Zo is veel aandacht besteed aan het optimaal waarborgen van de privacy en de veiligheid van onderzoeksdeelnemers. 
 
De multifunctionele ruimte van het ELL biedt bovendien mogelijkheden voor verschillende soorten onderzoek, onder andere via vragenlijsten, experimentele computertaken, observaties en interviews. Deze methoden zijn bruikbaar in studies met individuele deelnemers of in groepsverband, maar ook met partnerkoppels.
 

Interdisciplinair team

Het interdisciplinaire onderzoeksteam van het Erasmus Love Lab bestaat uit onderzoekers uit verschillende disciplines (Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie). Zij bestuderen diverse vraagstukken rondom intieme relaties, liefde, seksualiteit bij verschillende populaties (volwassenen, jongeren, personen met autisme-spectrum stoornis). Voorbeelden van lopende projecten zijn onderzoek naar onderbewuste attituden over seksueel geweld en seksueel plezier, en onderzoek naar de wederzijdse wisselwerking tussen liefde en seks in partnerrelaties van jongvolwassenen.
 

Uniek

De opzet en missie van het Erasmus Love Lab zijn uniek in Nederland, en ook internationaal zijn er nauwelijks vergelijkbare labs voor sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek naar deze thema's. Uitbreiding en samenwerking staan hoog op de agenda van het ELL. De (virtuele) deuren van het Erasmus Love Lab staan open voor onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden van binnen en buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Door: Nationale Onderwijsgids