Foto: SBB

Studenten in het mbo zijn vaker tevreden over de voorbereiding op de stage door de school. Dat blijkt uit de tweede BPV Monitor 2017 die SBB vandaag publiceert. Ten opzichte van 2016, het jaar van de eerste monitor, is de tevredenheid van studenten over de voorbereiding met 8 procent toegenomen. Dit meldt Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

In de BPV Monitor geven studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven ook een rapportcijfer aan de stage of leerbaan. Studenten geven hun stages en leerbanen in 2017 net als in 2016 gemiddeld een 8. Van praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Opvallend is dat studenten wel vaker tevreden zijn over de voorbereiding op de stage of leerbaan. In 2016 was 70 procent van de studenten tevreden met de voorbereiding. In 2017 gaf 78 procent van de studenten aan tevreden te zijn met de voorbereiding.

“Dit zijn resultaten om trots op te zijn”, zegt Ton Heerts, duovoorzitter SBB en MBO Raad. “Scholen hebben de afgelopen jaren actief ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de bpv, te beginnen bij de voorbereiding van studenten. Goed om te zien dat deze inspanning loont.” Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter van SBB en bestuurslid VNO-NCW: “Met een goede voorbereiding halen zowel mbo-studenten als leerbedrijven veel meer uit de stage of leerbaan. Belangrijk voor de opleiding van vakmensen die het bedrijfsleven hard nodig heeft.”

Goed beeld van het beroep

Bijna alle studenten kregen tijdens de stage of leerbaan een goed beeld van het beroep waarvoor ze leren. Ongeveer 75 procent van de respondenten zegt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de school, het bedrijf en de student. Als die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, zijn alle drie partijen meer tevreden over het nakomen ervan. Punt voor verbetering is het aantal contactmomenten met school. Daarnaast ontbreekt soms duidelijkheid over de precieze leerdoelen van de stage of leerbaan.

Kwaliteit meten

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB de kwaliteit van de bpv. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en de student. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: de voorbereiding en matching, het maken van afspraken, de uitvoering en de beoordeling. De resultaten zijn door sommige scholen gebruikt in verbeterplannen. Leerbedrijven krijgen direct na het invullen van de vragenlijst een terugkoppeling van hun antwoorden, afgezet tegen een landelijke benchmark. Hiermee kunnen leerbedrijven hun resultaten benutten om hun begeleiding nog verder verbeteren.

Ruim 50.000 respondenten

In 2017 werden bijna 200.000 praktijkopleiders en 24.000 studenten uitgenodigd voor een evaluatie van de bpv-periode. Ruim 43.000 praktijkopleiders en bijna 10.000 studenten vulden de vragenlijsten volledig in. De landelijke rapportage van de BPV Monitor 2017 is te vinden via www.s-bb.nl/bpvmonitor.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids