Nationale Onderwijsgids

NOG Privacy & cookies

Nationale Media vindt het belangrijk dat met al jouw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig om wordt gegaan. Wij leggen daarom hieronder uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De verwerking van jouw gegevens is daarom in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zo slaat Nationale Media jouw gegevens op in een beveiligde database en gebruiken we deze niet voor commerciële doeleinden.

Nationale Media is gevestigd aan de Sontweg 13, 9723 AT te Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01164846, en is een dienstverlener van een aantal branchegerichte websites: de Nationale Zorggids, de Nationale Onderwijsgids, de Nationale Recreatiegids, de Nationale Horecagids, de Nationale Bouwgids en de Nationale Transportgids.

Om jouw privacy goed te bewaken zal Nationale Media:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wil je contact met ons opnemen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Dat kan via de onderstaande contactgegevens:

Nationale Media B.V.

Sontweg 13

9923 AT Groningen

050 317 31 25

info@nationale-media.nl

Hieronder lees je de volledige versie van onze privacyverklaring:

I. Persoonsgegevens die Nationale Media verwerkt

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en achternaam
 • Functie(titel)
 • Vestigingsadres en/of postadres
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Portretfoto’s (wanneer dit na jouw expliciete toestemming in een artikel/blog/interview is verwerkt)
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Bankrekeningnummer wanneer we een factuur van jou betalen
 • IP-adres
 • Internetbrowser
 • Gegevens die je zelf actief verstrekt of invult in een open veld, zoals een reactie op een artikel van ons
 • Gegevens die nodig zijn voor sollicitaties bij Nationale Media, zoals je cv, motivatiebrief en eventueel een pasfoto die we natuurlijk niet langer bewaren dan nodig

De bovenstaande persoonsgegevens hebben we van jou ofwel zelf ontvangen, ofwel verkregen van openbare bronnen, zoals het handelsregister.

II. Met welk doel Nationale Media persoonsgegevens verwerkt

Nationale Media verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten die jij gebruikt en in hoeverre eventuele vereiste toestemming is gegeven:

Noodzakelijk:

 • Om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten en uit te kunnen voeren voor ten minste de periode dat de overeenkomst voortduurt en de wettelijke verjaringstermijn niet is verstreken
 • Om jou de overeengekomen diensten en/of informatie aan te kunnen bieden, te leveren en deze aan te kunnen passen aan jouw wensen
 • Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Het gaat dan om de gegevens die in ieder geval noodzakelijk zijn om jou een correcte factuur toe te sturen, zoals je naam en e-mailadres. Na betaling zien we ook wie de rekeninghouder is (eenmanszaak, VOF’s)
 • Telefoongesprekken met werknemers van de afdeling Sales kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is  
 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken

Gerechtvaardigd:

 • Om jou een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt
 • Om jouw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om onze dienstverlening te verbeteren

Wettelijk:

 • Om je een offerte toe te kunnen sturen, verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens voor een periode van 8 jaar. We bewaren deze gegevens omdat wij moeten voldoen aan onze wettelijke verplichting om aan onze belastingplicht te voldoen. Ook zien wij graag terug of jij al eerder een offerte bij ons hebt opgevraagd
 • Ditzelfde geldt voor facturen en jouw betaalgegevens

III. Het bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de bewaartermijn afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@nationale-media.nl.

IV. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is in het kader van onze diensten en activiteiten.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hierin zijn afspraken opgenomen die ervoor zorgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd:

 • Hosting van onze website
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Mailchimp
 • Coosto
 • Google Analytics
 • Telefoondiensten
 • Incassobureau

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

V. Beveiligde persoonsgegevens

Nationale Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jouw verstrekte gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik zoals misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

VI. Jouw rechten

Het kan zijn dat sommige gegevens niet (meer) actueel zijn of niet meer kloppen. We wijzen je daarom op het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen!

Stuur ons een gemotiveerd verzoek via info@nationale-media.nl toe wanneer:

 • je gegevens wilt inzien en/of wilt opvragen en wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken,
 • je gegevens wilt wijzigen wanneer de gegevens bijvoorbeeld niet (meer) kloppen,
 • je gegevens wilt verwijderen. Het kan dan nog wel zijn dat we je gegevens voor andere doeleinden moeten verwerken, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan onze belastingplicht.
 • je gegevens (tijdelijk) wilt beperken, dat betekent tijdelijk de opslag ervan wilt stopzetten wanneer je bijvoorbeeld vindt dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken,
 • je er bezwaar tegen hebt,
 • je overdracht ervan wilt. Dit laatste betekent dat we jouw gegevens op jouw verzoek naar jou of een andere door jou genoemde organisatie sturen in de vorm van een computerbestand.

Daarnaast kun je ook:

 • je gegeven toestemming intrekken, wanneer je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen. Dan kun je je simpelweg afmelden via de button in de nieuwsbrief;
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk hopen we vooralsnog er altijd samen met jou uit te komen.

Let op: de door jouw ingevulde gegevens in de overeenkomst en of op je factuur zijn achteraf niet meer te wijzigen.

VII. Datalekken

Wanneer ondanks onze inspanningen blijkt dat onbevoegden toegang tot jouw gegevens hebben gekregen, zullen wij alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te herstellen. Mocht jij een datalek bij ons constateren, laat het ons weten! Wanneer er sprake is van een ernstig datalek, melden wij dit ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VIII. Gevolgen van niet verstrekken van persoonsgegevens

Wanneer sprake is van een wettelijke of een contractuele verplichting, dan wel deelname aan acties, hebben wij jouw persoonsgegevens hiervoor nodig. Zo hebben wij voor het afsluiten van een contract factuurgegevens, zoals contactgegevens, het factuuradres en een rekeningnummer nodig. Dit is namelijk noodzakelijk om een goede uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Voordat wij een dienst kunnen leveren, moet er immers een bepaald overeengekomen bedrag worden betaald. Wanneer je ons niet van die noodzakelijke gegevens voorziet, kunnen wij jou niet de door jou of namens jouw organisatie afgenomen dienst leveren. Ditzelfde geldt voor deelname aan prijsvragen en/of acties. 

IX. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website bij je eerste bezoek op je computer, tablet of smartphone opslaat. Zo’n cookie slaat informatie over jou websitebezoek op wat betekent dat er eventueel ook persoonsgegevens over jou worden verwerkt. Op die manier herkent onze website jou als je onze website weer bezoekt.

Cookies om onze website te kunnen laten functioneren: noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Dit zijn de zogeheten functionele cookies. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de basisfuncties zoals klantportaal goed werkt. Omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de werkzaamheid van ons website, mogen we deze volgens de wet op je apparaat opslaan. De cookies die daarvoor niet nodig zijn, scharen we onder de niet-functionele cookies.

Cookies die anoniem gegevens verzamelt ter optimalisatie van onze website: statistiek-cookies

Statistiek-cookies zorgen ervoor dat wij begrijpen hoe jij onze website gebruikt en hoe we dit kunnen verbeteren door anoniem gegevens van jou te verzamelen en te rapporteren, bijvoorbeeld via Google Analytics. Ook adverteerders zetten promotionele content of vacatures op onze website die statisch kunnen worden bijgehouden hoe vaak je ernaar hebt gekeken. Uiteraard is ook deze informatie anoniem.

Cookies die jouw surfgedrag monitort voor relevante advertenties: marketing-cookies

Marketing-cookies zorgen er door het bijhouden van jouw surfgedrag voor dat jij alleen advertenties in beeld krijgt te zien die voor jou relevant zijn.  

Content die je zelf deelt via de social media buttons op onze website bevatten ook cookies van derden. Social-mediabedrijven verzamelen hiermee ook persoonsgegevens van jou zodat je bijvoorbeeld wordt herkend wanneer je bij Facebook bent ingelogd. Voor meer informatie over hoe zij jou gegevens verwerken, verwijzen wij je naar hun privacy-verklaringen:

Let op! Deze kunnen regelmatig wijzigen!

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Geplaatste links op onze websites kunnen je naar externe websites verwijzen. Die websites maken ook gebruik van cookies en hebben dan ook hun eigen privacy- en cookieverklaring. Wij verwijzen je daarnaar.

Afmelden voor cookies

Je kan cookies blokkeren, dan wel verwijderen van onze website. Zo kun je je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat of verwijder je de cookies via instellingen van je browser. Let wel: wanneer je cookies van onze website blokkeert, werkt onze website minder goed of kun je van bepaalde functionaliteiten geen gebruik meer maken.

De Consumentenbond hanteert een zeer overzichtelijk stappenplan hoe je cookies kunt blokkeren, dan wel kunt verwijderen, meer hierover lees je op: Consumentenbond: verwijderen van cookies.

X. Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring 

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in ons privacy- en cookiebeleid. Bij ingrijpende wijzigingen wordt dit duidelijk op onze website aangegeven. Deze wijzigingen zullen nooit betekenen dat wij jouw gegevens zonder jouw toestemming voor andere doeleinden gaan gebruiken. Wel is het aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van ons meest actuele privacybeleid op de hoogte bent.

XI. Overzicht cookies 

Noodzakelijk (1)

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_nm-cms_session

Nationalezorggids.nl

Wordt gebruikt om in te kunnen loggen voor het klantportaal.

Sessie

HTTP

 

Statistieken (8)

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

@@History/@@scroll|#

Nationaleonderwijsgids.nl

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML

_at.hist.#

Nationaleonderwijsgids.nl

Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan.

Persistent

HTML

_dc_gtm_UA-#

Nationaleonderwijsgids.nl

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen

Sessie

HTTP

_ga

Nationaleonderwijsgids.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP

_gali

Nationaleonderwijsgids.nl

Registreert welke links er aan worden geklikt door de bezoeker van de website.

Sessie

HTTP

_gat

Nationaleonderwijsgids.nl

Maakt het mogelijk om statische analyses uit te voeren met behulp van Google Analytics.

Sessie

HTTP

_gid

Nationaleonderwijsgids.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Sessie

HTTP

d

Quantserve.com

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

3 maanden

HTTP

 

Marketing (52)

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_atuvc

Nationaleonderwijsgids.nl

Werkt de teller bij van de social sharing-functies van de website.

13 maanden

HTTP

_atuvs

Nationaleonderwijsgids.nl

Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de social sharing-functies van de website via AddThis. 

Sessie

HTTP

At-lojson-cache-#

Nationaleonderwijsgids.nl

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis.

Persistent

HTML

Audience

Spotxchange.com

Niet geclassificeerd

1 jaar

HTTP

Bt2

Addthis.com

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis om te registreren welke delen van de website zijn bezocht om zo andere delen van de website aan te bevelen.

255 dagen

HTTP

C

Rubiconproject.com

Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices.

Sessie

HTTP

 

CMDD

Casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Sessie

HTTP

CMID

Casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 jaar

HTTP

CMPRO

Casalemedia.com

Niet geclassificeerd

3 maanden

HTTP

CMPS

Casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

3 maanden

HTTP

CMSC

Casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Sessie

HTTP

CMST

Casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Sessie

HTTP

Collect

Google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

Pixel tracker

Csync

Smartadserver.com

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders voor het weergeven van gebruikersadvertenties.

13 maanden

HTTP

Dpixel

Quantserve.com

Niet geclassificeerd

Sessie

Pixel tracker

Di2

Addthis.com

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis.

1 jaar

HTTP

DSID

Doubleclick.net

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

Sessie

HTTP

Everest_g_v2

Everesttech.net

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

694 dagen

HTTP

Everest_session_v2

Everesttech.net

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

Sessie

HTTP

Gglck

Everesttech.net

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

29 dagen

HTTP

GPS

Youtube.com

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.

Sessie

HTTP

Id

Mookie1.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP

IDE

Doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

2 jaar

HTTP

KADUSERCOOKIE

Pubmatic.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

3 maanden

HTTP

Khaos

Rubiconproject.com

Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

1 jaar

HTTP

KTPCACOOKIE

Pubmatic.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Sessie

HTTP

Loc

Addthis.com

Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (op provinciaal niveau).

13 maanden

HTTP

Mc

Quantserve.com

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

13 maanden

HTTP

Mdata

Mookie1.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP

Mus

Addthis.com

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis.

1 jaar

 HTTP

Na_id

Nexac.com

Niet geclassificeerd

13 maanden

HTTP

Na_tc

Nexac.com

Registreert gebruikersgegevens zoals aankoopgegevens, websitenavigatie, IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt. Deze gegevens worden gecombineerd met psychografische, demografische en geografische gegevens met als doel het personaliseren van inhoud, advertenties en aangepaste communicatie.

13 maanden

HTTP

NID

Gstatic.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

6 maanden

HTTP

Ouid

Addthis.com

Niet geclassificeerd

1 jaar

HTTP

Pid

Smartadserver.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

13 maanden

HTTP

r/collect

Doubleclick

Niet geclassificeerd

Sessie

Pixel

Sess

Adnxs.com

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Sessie

HTTP

SEUNCY

Semasion.net

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor terugkerende bezoeken.

179 dagen

HTTP

TapAd_DID

Tapad.com

Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) Door een gebruiker wordt gebruikt.

2 maanden

HTTP

TapAd_TS

Tapad.com

Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) Door een gebruiker wordt gebruikt.

2 maanden

HTTP

TDCPM

Adsrvr.org

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP

TDID

Adsrvr.org

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP

Test_cookie

Doubleclick.net

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Sessie

HTTP

TestIfCookieP

Smartadserver.com

Identificeert unieke bezoekers en genereert een uniek ID voor iedere gebruiker.

13 maanden

HTTP

Uid

Addthis.com

Creëert een uniek, door een machine gegenereerd gebruikers-ID. AddThis, eigendom van Clearspring Technologies, gebruikt de gebruikers-ID om de gebruiker in staat te stellen inhoud te delen via sociale netwerken en gedetailleerde statistieken te verstrekken aan verschillende aanbieders.

1 jaar

HTTP

Uuid

Innovid.com

Niet geclassificeerd

3 maanden

HTTP

Uuid2

Adnxs.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor terugkerende bezoeken.

3 maanden

HTTP

Uvc

Addthis.com

Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt.

13 maanden

HTTP

Vc

Addthis.com

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis.

1 jaar

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

HTTP

Xtc

Addthis.com

Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media.

13 maanden

HTTP

YSC

Youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Sessie

HTTP

 

Niet geclassificeerd (10)

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

B30msc

Beacon.walmart.com

Niet geclassificeerd

Sessie

HTTP

Bsc

Beacon.walmart.com

Niet geclassificeerd

Sessie

HTTP

Btc

Beacon.walmart.com

Niet geclassificeerd

10 jaar

HTTP

Ct

Vindicosuite.com

Niet geclassificeerd

2 jaren

HTTP

Cug

Vindicosuite.com

Niet geclassificeerd

2 jaren

HTTP

Cup

Vindicosuite.com

Niet geclassificeerd

2 jaren

HTTP

Dp

A3cloud.net

Niet geclassificeerd

180 dagen

HTTP

Gs_u_GSN-217953-U

Nationaleonderwijsgids.nl

Niet geclassificeerd

694 dagen

HTTP

Gs_v_GSN-217953-U

Nationaleonderwijsgids.nl

Niet geclassificeerd

694 dagen

HTTP